Том 1 № 177 (2019): Наукові записки. Серія: Педагогічні науки

«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.

Збірник зареєстровано в міжнародних наукометричних базах Copernicus  і  Google Scholar.

Опубліковано: 2020-01-17

Весь випуск

Статті