Положення про видавничу етику

1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕДАКЦІЇ

Рішення про прийняття статей до редакції

 • Редакційна колегія журналу залишає за собою право приймати статті до друку або відмовити автору у публікації. Під час прийняття рішення щодо публікації або відхилення статті редакційна колегія керується політикою журналу (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до змісту і структури публікацій тощо. Редакція журналу має право відхилити або повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам.

Неупередженість

 • Редакційна колегія приймає наукові роботи виключно за їх змістом та правильністю оформлення незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства тощо.

Конфіденційність

 • Редакційна колегія не розголошує інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора(-ів), співавтора(-ів), рецензентів.

Конфлікти інтересів

 • Редакція журналу керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва, коли йде мова про відхилення статті або коригування вже надрукованої роботи.

 • Неопубліковані матеріали статті, яку прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

 • Рекламування, передрукування та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку.

 • Редакція журналу зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей.

 • Редакційна колегія зобов’язується співпрацювати з авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їхні запитання.2. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Участь у прийнятті рішень редакції

 • Рецензент допомагає редакції у прийнятті рішень щодо публікації або відмови у публікації статті. Окрім цього, рецензент допомагає автору в коригуванні та вдосконаленні статті.

Конфіденційність

 • Будь-яка наукова стаття, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, який не підлягає обговоренню з третіми особами.

Об’єктивність

 • Рецензування завжди проводиться об’єктивно. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти зобов’язані висловлювати свою думку щодо статті чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.

Підтвердження наукових джерел

 • Рецензенти мають вказати на джерела, автори яких не були зазначені у статті. Будь-які наукові дані або судження, що були опубліковані раніше іншими авторами, обов’язково мають містити посилання на роботу цього автора/авторів. Рецензенти також мають перевірити статтю та плагіат та повідомити членів редакційної колегії про його наявність.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Звітність щодо достовірності інформації

 • Автори, які подають результати своїх досліджень у статті, мають презентувати їх у відповідності до вимог оформлення статей. Статті повинні містити опис основного дослідження та обов’язково додаткові дані та посилання на інші роботи, які були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.

Автентичність та плагіат

 • Автори, які подають свої статті до редакції журналу, мають гарантувати достовірність представлених даних. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаної літератури.

Багаторазова публікація однієї статті

 • Не дозволяється подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

Підтвердження наукових джерел

 • Автори мають вказати на публікації, дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.

Авторство статті

 • Співавторами вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження і підготовку статті. Усі співавтори мають бути ознайомлені та згодні з остаточним варіантом публікації. Усі співавтори статті мають бути вказати до подачі роботи до редакції.

Помилки в опублікованих статтях

 • Якщо автор знаходить суттєву помилку або неточність у вже опублікованій статті, він має повідомити про це редактора або відповідального секретаря журналу для усунення проблеми (перевидання журналу або публікації відповідних виправлень в іншому журналі).

 • За весь час існування журналу на адресу редакції жодного разу не надходило скарг щодо зловживання службовим становищем. Усі проблемні питання, пов’язані з доопрацюванням статей, вирішуються з авторами особисто та відкрито.

 • Редакція журналу завжди відкрита для побажань та пропозицій (e-mail: pednauk@gmail.com).