Про журнал

Наукові записки. Серія: Педагогічні науки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка містять статті науковців, присвячені проблемам євроінтеграції освіти України у світове освітнє товариство. З позиції сучасної методології, теорії і практики розкриваються теоретико-методологічні засади педагогіки вищої школи та історико-системний процес її становлення, роль і місце в системі сучасної освіти, узагальнюється цілісний науково-педагогічний процес, державна політика і управління у сфері вищої освіти На шпальтах Наукових записок презентовано результати наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, докторантів і аспірантів, які досліджують ті чи ті аспекти фахової підготовки майбутніх учителів за різними спеціальностями. Крім того, презентовано сучасні технології навчання, гендерні аспекти виховання, кредитно-модульна система організації навчального процесу, особистісно-орієнтоване навчання, ігрові та інформаційні технології навчання, основні напрями виховання студентської та учнівської молоді. Системно викладено основні питання методичної роботи, управління навчальними закладами, особливості взаємодії управлінських органів та громадського самоврядування.