ВПЛИВ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН НА ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ

Ключові слова: сімейне виховання, дитина, розвиток особистості, тривожність, молодші школярі, кризова ситуація

Анотація

У статті розглянуто основні аспекти впливу сімейних відносин на розвиток особистості, зокрема, молодшого школяра.

Підкреслено, що виховання дітей - найважливіша сфера нашого життя. Сім’я як інститут соціалізації володіє унікальною характеристикою, якій є близькість, що представляє виняткову виховну цінність.

Зазначено, що людина набуває цінності для суспільства лише тоді, коли стає особистістю, і її формування вимагає цілеспрямованого, систематичного впливу. Саме сім’я з її постійним і природним характером впливу покликана формувати риси характеру, переконання, установки, світогляд дитини.

Експериментально підтверджено, що тип сімейного виховання впливає на розвиток мотиваційно-ціннісного компонента економічної свідомості дітей молодшого шкільного віку. Спостерігається узгодженість особливостей мотиваційно-ціннісного компонента економічної свідомості дітей з спрямованістю особистості батьків тактики «Співпраця».

Посилання

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М. : Педагогика, 1968. 493 с.

Власова О.І. Педагогічна психологія: навч. посібник. К. : Либідь, 2005. 400 с.

Злобина Е.Г. Общение как фактор развития личности. К. : Наукова думка, 1982. 174 с.

Корытова Г.С. Психологические особенности внутрисемейных отношений и их влияние на проявление школьной дезадаптации. Спб. : Изд-во «Речь», 1998. 166 с.

Лесгафт П.Ф. Как помочь ребенку в обучении, в школе и семье. М. : Просвещение, 1995. 220 с.

Як цитувати
Козігора, М. А., Замелюк, М. І., & Оксенчук, Т. В. (1). ВПЛИВ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН НА ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 256-258. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-256-258