АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ П. І. ШЕВЧЕНКО

Ключові слова: педагогічна спадщина, трудове навчання, виховання, учнівство, система освіти

Анотація

У статті зроблено огляд наукового доробку П. Шевченка щодо педагогічної спадщини Г. Сковороди (Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди, 1994р.; Підготовка до праці і роль «сродности» в житті людини в спадщині Г. С. Сковороди, 2001р.), Й. Г. Песталоцці (І.Г.Песталоцці про розвиток теорії елементарної освіти та формування духовності, 1997р.), Дж. Локк (Джон Локк про трудове виховання, 1999р.) та Дж. Дьюї (Джон Дьюї про трудове виховання учнів у школі і підготовку їх до життя, 2003р.) простежено зв'язок між ідеями про поєднання навчання і трудового виховання видатних педагогів минулого із педагогічними поглядами П. Шевченка, які було втілено в практику Криворізького державного педагогічного інституту/ університету. Зроблено висновок про те, що П. Шевченко у своїх роботах, присвячених діяльності та педагогічному доробку просвітителів минулого, головну увагу зосереджував на їхньому ставленні до трудового навчання, яке б відповідало інтересам учнів та сприяло їхній успішній реалізації у дорослому життя. Виокремлення цих ідей відповідало професійній роботі та науковим інтересам П.Шевченка. Саме ці ідеї є провідними в сучасному реформуванні вітчизняної системи освіти, що свідчить про тяглість вітчизняної педагогічної думки та її здатність прогнозувати перспективні освіті тенденції.

Посилання

Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. Збірник статей. К.: Вища школа. 1972. 246 с.

Сковорода Г.С. Сочинения в двух томах. Т.1. М.: Мисль. 1973. 531с.

Cухомлинська О.В. Історія педагогіки як наука і як навчальний предмет: актуальні проблеми. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/3/vupysk_25.pdf. (дата звернення 02.09.2020)

Шевченко П.І. Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди. Філософська, педагогічна та літературно-мистецька спадщина Г.С.Сковороди і сучасність. Кривий Ріг, 1994. С. 71–79.

Шевченко П. І. Підготовка до праці і роль «сродности» в житті людини в спадщині Г. С. Сковороди. Україна: минуле і сучасність : зб. наук. праць. Кривий Ріг, 2001. С. 192-203.

Шевченко П.І. Джон Локк про трудове виховання. Викладання і виховання в початкових класах національної школи : навч. посіб. Кривий Ріг, 1999. Вип. 4. С. 4-7.

Шевченко П.І. І.Г.Песталоцці про розвиток теорії елементарної освіти та формування духовності. Актуальні проблеми духовності : зб. наук. доповідей та реферативних викладів повідомлень ІІ Всеукраїнської конф. у Кривому Розі. Кривий Ріг, 1997. Вип. 2. С. 291-296.

Шевченко П.І. Джон Дьюї про трудове виховання учнів у школі і підготовку їх до життя. Особистісно орієнтоване навчання і виховання учнівської та студентської молоді: зб. наук. праць викладачів та студентів. Вип. 5. Кривий Ріг, 2003. С.16-24.

Як цитувати
Коваленко, І. А. (1). АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ВИДАТНИХ ПЕДАГОГІВ МИНУЛОГО В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ П. І. ШЕВЧЕНКО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 253-256. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-253-256