МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НАСКРІЗНИХ ПОНЯТЬ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ

  • Ігор Вячеславович Вергун Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3866-9597
Ключові слова: наскрізні поняття, білінгвальний підхід, методика навчання фізики, заклади загальної середньої освіти

Анотація

У статті висвітлюється проблема формування ключових компетентностей в учнів на уроках фізики за допомогою наскрізних понять фізики з використанням білінгвального підходу. У результати теоретичного дослідження та структурно-логічному аналізу курсу фізики закладах загальної середньої освіти, встановлена кількість понять, які учні повинні опанувати під час вивчення фізики. У результаті проведеного дослідження нами запропоновані елементи удосконалення методики навчання наскрізних понять з фізики. Стаття містить таблицю деяких основних наскрізних понять з фізики, за допомогою яких можна використовувати білінгвальний підхід. Ведення наскрізних понять за допомогою білінгвального підходу розширює можливості педагога для організації навчання фізики та дає можливість підвищувати пізнавальну активність учнів. Використовуючи наскрізні поняття на засадах білінгвального підходу протягом усього курсу фізики в ЗЗСО педагог готує успішного випускника, який здатний використовувати закордоні дослідження, різноманітні науково-інформаційні ресурси для свого розвитку та подальшого навчання. Двомовна освіта визнана необхідною складовою сучасної системи освіти, яка є потужним інструментом становлення особистості, починаючи зі шкільних років. Її реалізація сприяє зростанню самосвідомості, розширенню світогляду учнів.

Проведене дослідження та використані методи показують, що ведення наскрізних понять за допомогою білінгвального підходу дає можливість педагогу формувати ключові компетентності учнів.

Посилання

Вергун І. В. Методика навчання фізики старшокласників в умовах відкритого білінгвально-орієнтованого освітнього середовища. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки,2019. №183, С.180-184.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: Педагогика, 1986. С. 240.

Дробін А.А. Формування фізичних понять у школярів на основі статистичного та імовірнісного підходів: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. Кіровоград, 2012. 325 с.

Мартинюк М. Т. Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі: автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.02.Київ, 1999. 34 с

Навчальні програми для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти: Фізика і Астрономія. 10-11 класи (наказ № 1539 від 24.11. 2017 р. ). К.: Освіта, 2017. 55 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc (дата звернення: 18.05.2020).

Навчальні програми для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти: Фізика. 7-9 класи (наказ № 804 від 07.06.2017 р. ). К.: Освіта, 2017. 40 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc. (дата звернення: 18.05.2020).

Садовий М.І. Теоретичні та методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ., 2001. 37 c.

Садовий М. І. Трифонова О. М., Стадніченко С. М. Формування сучасної наукової картини світу засобами системи наскрізних понять. Наукові записки. Педагогічні науки. Кіровоград, 2014. Вип. 132. С. 65–70.

Шкільні підручники. URL: https://4book.org/uchebniki-ukraina (дата звернення: 18.05.2020).

Як цитувати
Вергун, І. В. (1). МЕТОДИКА НАВЧАННЯ НАСКРІЗНИХ ПОНЯТЬ З ФІЗИКИ НА ОСНОВІ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 227-230. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-227-230