ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ «МНОГОГРАННИКИ» ТА «ТІЛА ОБЕРТАННЯ»

  • Юрій Вікторович Яременко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8465-7389
  • Тетяна Сергіївна Овсянік КЗ НВК «ЗШ І-ІІІст. – ДНЗ» Великоандрусівської сільської ради Світловодського району Кіровоградської області https://orcid.org/0000-0001-5634-9605
Ключові слова: інформаційно- комунікаційні технології, побудова геометричних фігур, система динамічної математики, GeoGebraі, інтерактивні комп’ютерні моделі

Анотація

Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і проблеми свого суспільства. Ідея втілення інноваційних технологій в навчання передбачає досягнення мети високоякісної освіти, тобто освіти конкурентноздатної, спроможної забезпечити кожній людині умови для самостійного досягнення тієї чи іншої цілі, творчого самоутвердження у різних соціальних сферах.

Інтерактивні технології у навчанні допомагають краще осмислити навчальний матеріал, розвивають комунікативні навички та активність, створюють можливості для самостійних досліджень. Одним з таких середовищ динамічної математики є GeoGebra. В статті розглянуті різнопланові функціональні можливості даного середовища, які доцільно використовувати при побудові геометричних тіл. Зокрема таких як розгортки, перерізи та комбінації геометричних тіл.

Посилання

Громко Л.В. Геометричні побудови у GeoGebra URL: http://geogebra–geometry.blogspot.com/p/blog–page.html (дата звернення 15.09.2020).

Ракута В.М. Система динамічної математики GeoGebra як універсальний засіб для вивчення шкільного курсу математики. FOSS Lviv 2014, 24-27 квітня 2014 року. Л., 2014 С. 101-103.

Яременко Ю.В. Використання програми GeoGebra при викладанні геометрії. Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. 2019 №3 С.102-107.

Яременко Ю.В., Гелевер І.Г. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при зображенні фігур в геометрії. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. Випуск 177, Ч.ІІ. С. 172-176.

Яременко Ю.В. Зображення фігур в геометрії. Навчальний посібник. Кіровоград : Вид-во Кіровоградського ун-ту, 2017. 44 с.

Яременко Ю.В., Яременко Л.І. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні геометрії. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Кропивницький: ЦДПУ ім. В.Винниченка, 2019. Випуск 179. С. 181-187.

Як цитувати
Яременко, Ю. В., & Овсянік, Т. С. (1). ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ GEOGEBRA У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ «МНОГОГРАННИКИ» ТА «ТІЛА ОБЕРТАННЯ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 204-208. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-204-208