АНАЛІЗ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ IRT

  • Людмила Іванівна Яременко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1167-8744
  • Антоніна Анатоліївна Кендюхова Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» https://orcid.org/0000-0003-4138-6643
  • Юрій Вікторович Яременко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8465-7389
Ключові слова: сучасна теорія тестування, тестові завдання, оцінювання загальнопедагогічної компетентності здобувачів освіти

Анотація

Стаття присвячена аналізу тестових завдань, сконструйованих для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти, засобами сучасної теорії тестування IRT, яка дала можливість визначити оцінки латентних параметрів випробовуваних і параметрів складності завдань тесту.

Характеристичні криві рівня трудності завдань тесту та рівня підготовки учасників тестування були побудовані з використанням моделі Раша. Аналіз їх взаємного розташування дозволив намітити шляхи подальшого удосконалення тесту, створити паралельні варіанти тестів і сформувати систему завдань зростаючої складності (від простих, репродуктивного рівня, до проблемних, що потребують здійснення аналітико-пошукової діяльності, творчого підходу), ефективну для оцінки рівня педагогічної підготовки кожного здобувача освіти. Калібровані тестові завдання занесені в банк завдань з педагогіки і використовуються у освітньому процесі.

Посилання

Вимірювання в освіті: підручник / за ред. О.В. Авраменко. Кіровоград: «КОД», 2011. 360 с.

Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання : [навчально-методичний посібник] Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 104 с.

Ким В.С. Тестирование учебных дострижений. Монография. Уссурийск : Издательство УГПИ, 2007. 214 с.

Кендюхова А.А., Яременко Л.І. Конструювання тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 173. Ч.2. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. С.110-116.

Ковальчук Ю.О. Теорія освітніх вимірювань. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 200 с.

Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. / Людмила Олександрівна Кухар, Володимир Петрович Сергієнко. – Луцьк, 2010. – 182 с.

Лісова Т.В. Моделі та методи сучасної теорії тестів. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. 112 с.

Сіницький М. Є. Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 4. Сучасний підхід. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : зб. наук. праць. 2016. №1-2. С. 99-112.

Ярощук Л.Г. Основи педагогічних вимірювань та моніторингу якості освіти : навч. посіб. К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. 304 с.

Birnbaum A. Some Latent Trait Models and Their Use in Inferring and Examinee’s Ability. In Lord F.M., Novick M. Statistical Theories of Mental Test Scores. Addison-Wesley Publ. Co. Reading, Mass, 1968. – P. 397 479.

Linda Crocker, James Algina. Introduction to classical and modern test theory. Wadsworth: Thomson Learning, 1986. 528 p.

Ruth Ravid. Practical statistics for Educators. Lanham: University Press of America, 2005. 230 p.

Як цитувати
Яременко, Л. І., Кендюхова, А. А., & Яременко, Ю. В. (1). АНАЛІЗ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ IRT . Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 197-203. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-197-203