АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ХОЛДИНГІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

  • Ірина Володимирівна Щербак Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради https://orcid.org/0000-0003-4161-735X
Ключові слова: інформаційні холдинги, рейтинг, конкурентоспроможність, індикатори, критерії, провідні університети

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність визначення рейтингів університетів світу; розглянуто наукові доробки, присвячені актуальності теми конкурентоспроможності та рейтенгуванню закладів вищої освіти; висвітлений досвід незалежних організацій, які займаються розробкою і реалізацією методів незалежного оцінювання якості освіти; проаналізовано світові інформаційні холдинги QS World University Rankings, THE World University Rankings та The Academic Ranking of World Universities, за допомогою яких формуються світові рейтинги провідних університетів; акцентовано увагу на методику ранжування QS, THE та ARWU; окреслено основні критерії та індикатори з відповідною вагою у відсотках, за якими порівнюються університети світу; виявлено подібність та різницю між основними інформаційними холдингами, ранжування яких додають вагомий внесок у якість освіти країн світу.

Посилання

Academic Ranking of World Universities (ARWU). 2018. С. 3. URL: https://drive.google.com/file/d/17rZNParkJoY70ny6Nq9eRCCCtA2X1aHP/view (дата звернення: 15.08.2020).

Academic Ranking of World Universities. URL: http://www.shanghairanking.com/index.html. (дата звернення: 14.08.2020).

QS World University Rankings. URL: https://cutt.ly/oaokyN1 (дата звернення: 14.08.2020).

THE World University Rankings. URL: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings. (дата звернення: 14.08.2020).

Татарінов І.Є., Герасимов О.В. Методичні рекомендації щодо вивчення думки роботодавців та випускників стосовно рейтингу вищих навчальних закладів України. Луганськ: ДУ НДІ соціально-трудових відносин, 2011. 85 с.

Університет Шанхай Цзяотун (ARWU). Вікіпедія. URL: https://cutt.ly/EaozdXv (дата звернення: 15.08.2020).

Харківська А.А. Стратегія позиціонування ЗВО: від управління витратами до управління результатами. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених / Дрогобиц. держ. пед. ун-т імені Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2018 Вип. 22. Т. 2. С. 133–138.

Харківська А.А. Управління системою вищої освіти в контексті ХХI ст. Новий Колегiум. 2011. №. 3. С. 33–38.

Як цитувати
Щербак, І. В. (1). АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ХОЛДИНГІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОВИХ РЕЙТИНГІВ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 190-193. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-190-193