МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИМ ДИСЦИПЛІНАМ

  • Олександр Миколайович Царенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-8130-6858
  • Ірина Леонтіївна Царенко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0720-4650
Ключові слова: харчові технології, методи навчання, мультимедійні технології, методологічна культура, фахова компетентність

Анотація

На основі аналізу проблем навчання студентів професійно орієнтованим дисциплінам у статті досліджуються ефективні умови становлення майбутніх фахівців, серед яких визначальними є вироблення вмінь самостійно поповнювати і творчо застосовувати набуті знання в різних практичних і педагогічних ситуаціях.

Ефективними методами навчання студентів є проблемні лекції, адже вони стають активними учасниками освітнього процесу. До ефективних методик випереджувальної освіти відносяться: проблемні, інтерактивні й проектні технології, які доцільно використати на заняттях з харчових технологій. Методики випереджувальної освіти у поєднанні з мультимедійними технологіями, які забезпечують належний рівень візуалізації навчального матеріалу, сприяють підвищенню ефективності освітнього процесу, в цілому.

Перспективи подальших розробок ми вбачаємо у розробці методики впровадження проблемних, інтерактивних і проєктних технологій, які сприятимуть формуванню фахової компетентності та розвитку методологічної культури майбутніх вчителів.

Посилання

Богомаз-Назарова С. М., Царенко І Л. Інноватика у харчових технологіях. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький, 2019. Вип. 14. Ч. 2. С. 159–165.

Козлакова Г. Інформаційні технології: інтелектуалізація навчання у вищій школі. Вища освіта України. Київ, 2002. № 1. С. 48–52.

Лодатко Є. О. Моделювання педагогічних систем і процесів : монографія. Слов'янськ : СДПУ, 2010. 148 с.

Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи) : навч.-метод. посіб. / за ред. Г. О. Балла, П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. Київ : Наукова думка, 2000. 188 с.

Сирохман І. В., Завгородня В. М. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 544 с.

Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів : навч. посіб. / за ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Житомир. держ. пед. ун-тет, 2001. 384с.

Царенко О. М. Методична підготовка майбутніх учителів технологій до використання мультимедійних засобів навчання. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький, 2017. Вип. 11. Ч. 1 С. 186–192.

Царенко О. М. Методологічні аспекти використання мультимедійних засобів у навчальному процесі. Науковий вісник Льотної академії. Кропивницький, 2017. Вип. 1. С. 213–217.

Шаура А. Ю. Методика навчання харчових технологій майбутніх педагогів професійної освіти : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 223 с.

Як цитувати
Царенко, О. М., & Царенко, І. Л. (1). МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИМ ДИСЦИПЛІНАМ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 175-178. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-175-178