ОРГАНІЗАЦІЯ STEAM-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСІВ GOOGLE

Ключові слова: сервіси Google, STEАM-освіта, STEAM-орієнтоване освітнє середовище, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

У статті розглядаються сервіси Google для створення та підтримки STEAM-орієнтованого освітнього середовища загального закладу освіти. Аналіз основних сервісів Google щодо впровадження STEAM-підходу в загальних закладах освіти надав можливість запропонувати вчителям основні рішення їх використання для організації, підтримки та керування STEAM-орієнтованим освітнім середовищем школи. Визначено, що сервіси Google враховують такі вимоги користувачів, як надання можливостей учасникам STEAM проєктів проводити сумісні дослідження в онлайн-середовищі; дистанційно керувати навчальним процесом; використовувати інструменти, що дозволяють групову роботу над документами різних форматів; набори даних, що представляють відомості вже проведених досліджень; контроль за процесом дослідження; поєднання у середовищі спеціальних програм для створення простору інших навчальних проєктів. Перспективи подальших досліджень пов’язані із створенням і впровадженням STEAM-орієнтованого освітнього середовища на основі сервісів Google, перевіркою ефективності цього середовища згідно з результатами проведення STEAM проєктів у загальних закладах освіти.

Посилання

Богачков Ю.М., Букач А.В., Ухань П.С. Комплексне застосування Google Classroom для створення варіативних дистанційних курсів. Інформаційні технології і засоби навчання, Том 76, №2. 2020. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3338

Проценко Г.О. Проектування інформаційного простору загальноосвітнього навчального закладу. Дисертація канд. пед. наук: 13.00.10, Нац. акад. пед. наук України, Інcтитут інформаційних технологій і засобів навчання. 2012, Київ. 200.

Google Apps Education Edition. URL: http://www.google.com/a/help/intl/en/edu/index.html (дата звернення 10.08.2020)

Gulati A. An overview of Google Apps for Education. Library Progress International, 31(1), 2011. 107–110.

Etherington D. Google debuts classroom, an education platform for teacherstudent communication. Tech Crunch. 2014, May 6 URL: https://techcrunch.com/2014/05/06/google-debuts-classroom-an-education-platform-for-teacher-studentcommunication/. (дата звернення 10.08.2020)

Magid L. Google classroom offers assignment center for students and teachers. 2014, May URL: https://www.forbes.com/sites/larrymagid/2014/05/06/google-classroomoffers-control-center-for-students-and-teachers/#46524d2f4d66. (дата звернення 10.08.2020)

The NIST Definition of Cloud Computing. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology: NIST Special Publikation URL: http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-145/SP800-145.pdf. (дата звернення 10.08.2020)

Як цитувати
Сороко, Н. В., & Пилипчук, І. Л. (1). ОРГАНІЗАЦІЯ STEAM-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСІВ GOOGLE. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 161-164. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-161-164