ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ 3D ДРУКУ ЗА FDM ТЕХНОЛОГІЄЮ В МЕЖАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАШИНОЗНАВСТВО: ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ»

  • Дмитро Вікторович Соменко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6426-1507
Ключові слова: Машинознавство: Основи робототехніки, освітня робототехніка, інформаційно-цифрові компетентності, цифрові технології, 3D-друк, 3D-принтер, технічна творчість

Анотація

Під час опанування навчальної дисципліни «Машинознавство: Основи робототехніки» студент повинен отримати певний рівень предметної компетентності, що визначається знаннєвим, діяльнісним та ціннісним компонентами. Для майбутніх фахівців з цифрових технологій ключовою є інформаційно-цифрова компетентність, яка дає змогу випускнику оперативно орієнтуватися у швидкозмінному інформаційному просторі, систематизувати інформацію та робити логічні висновки.

Застосування технологій 3D-друку в освітній робототехніці є одним з найбільш актуальних напрямків, який суттєво розширює можливості практичного застосування набутих знань під час вивчення дисципліни.

Головною відмінністю від класичного підходу до використання технологій 3D друку в навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, де 3D-принтер використовується для реалізації творчості учнів та матеріалізації віртуальних об’єктів, в освітній робототехніці він може виступати як об’єкт вивчення – класичний приклад роботизованої системи, яка у порівнянні з навчальними роботами не лише моделює можливості промислових роботів, а й дозволяє виготовляти корисний продукт.

Міжпредметна інтегрованість, на якій базується освітня робототехніка, сприяє природній цікавості людини (учня, студента) до розробки і конструювання різних механізмів. Одночасно заняття з робототехніки підходять для вивчення основ алгоритмізації та програмування, дозволяючи студентам побачити, як їх знання дають можливість переносити дію з віртуального, комп'ютерного простору у світ реальних, дійсних об'єктів. І це має величезне психологічне значення у наш час, де захопленість віртуалізацією носить явно надмірний характер.

Посилання

Morze, N., Strutynska, O., Umryk, M. Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти. Електронне наукове фахове видання “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету” С. 178-187. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.178187 (дата звернення 10.09.2020)

Соменко Д.В. Використання апаратно-обчислювальної платформи Arduino в навчальному процесі з фізики: посіб. для студ. фіз.-мат. фак-тів пед. унів-тів. Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. 88 с.

Трифонова О. М., Хомутенко М. В., Садовий М. І. Автоматизовані системи програмних навчальних комплексів: навчально-методичний посібник. Кропивницький: ПП «Ексклюзив-Систем», 2019. 120 с.

SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati. URL: https://www.sissa.it/innovation (дата звернення 10.09.2020)

Навигатор образования. 3D – печать в образовании. URL: http://fulledu.ru/articles/vuzi/article/668_3d-pechat-v-obrazovanii.html (дата звернення 10.09.2020)

Міністерство освіти і науки України. Пошукова видача 3D-технології друку. URL: https://mon.gov.ua/ua/search?key=3D (дата звернення 10.09.2020)

Робототехніка та 3d-моделювання підвищують якість підготовки спеціалістів технічних та інженерних спеціальностей. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/usi-novivni-novini-2016-03-23-robototexnika-ta-3d-modelyuvannya-pidvishhuyut-yakist-pidgotovki (дата звернення 10.09.2020)

ProJet 3510 HD в исследованиях университета SISSA (Италия). URL: https://3d.globatek.ru/3d-printers/case_studies/3d-printer-sissa/ (дата звернення 10.09.2020)

Ученики и студенты по всему миру развивают навыки проектирования 3D-моделей URL: https://3d.globatek.ru/3d-printers/case_studies/stud3dmodels/ (дата звернення 10.09.2020)

Робоча програма навчальної дисципліни Машинознавство: Основи робототехніки URL: https://owncloud.kspu.kr.ua/index.php/s/lq8D47hWud2qnBE (дата звернення 10.09.2020)

Як цитувати
Соменко, Д. В. (1). ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ 3D ДРУКУ ЗА FDM ТЕХНОЛОГІЄЮ В МЕЖАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МАШИНОЗНАВСТВО: ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 157-161. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-157-161