КУЛЬТУРА РЕАЛЬНОЇ ВІРТУАЛЬНОСТІ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: культура віртуальної реальності, дистанційне навчання, культура Інтернет, майбутній учитель музичного мистецтва, технологія дистанційних заходів

Анотація

У статті проаналізовано наявність існування віртуальної реальності у дистанційному навчанні, з огляду на стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, де відбувається збільшення обсягів інформації, модернізація науки, зміна наукових і соціальних теорій, швидке нівелювання знань. Окреслено значення сучасних змін у сфері культури, які пов’язані з розвитком та поширенням віртуальної реальності. Зауважено, що технологія дистанційних заходів, основана на культурі віртуальної реальності, дає можливість майбутньому вчителю музичного мистецтва створювати власні творчі продукти, отримувати не тільки практично значущі розробки але й освоювати способи діяльності, які згодом можливо застосовувати у подальшій професійній діяльності. Запропоновані заходи, можуть успішно застосовуватись у формуванні культури віртуальної реальності в дистанційному навчанні майбутнього вчителя музичного мистецтва.

Посилання

Бергсон А. Материя и память. URL : http://kosilova. textdriven. com/narod/studia2/bergson2. htm. (дата звернення 20.08.2020)

Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа. URL : http://www.avtonom.оrg/lib / theory/ bodriyar_media.html (дата звернення 20.08.2020)

Кандзюба М. Трансформація статусу науковця в умовах віртуалізації культури: культурологічний аспект. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 2010. Вип. 27. С. 341 – 349.

Кастельс М. Власть коммуникации /пер. с англ. Н.М. Тылевич ; под науч. ред. А. И. Черных ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 2-е изд. Москва : Изд. дом Высш. шк. Экономики. 2017. 590 с.

Новий англо-український та українсько-англійський словник/ укладники : В. Ф. Малишев, О. Ю. Петраковський. Харків : Приватне підприємство «Див». 2007. 576 с.

Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні : Рішення Колегії МОН України. Протокол № 6/2-4 від 23 червня 2005 р.

I qbal J., Sidhu M.S., Wang S. (Reviewing Editor) A review on making things see: Augmented reality for futuristic virtual educator. Cogent Education. 2017. Vol. 4, Issue 1. DOI: 10.1080/2331186X.2017.1287392

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Сидоренко, Т. Д., & Фурдак, Т. Д. (2020). КУЛЬТУРА РЕАЛЬНОЇ ВІРТУАЛЬНОСТІ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 147-150. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-147-150