СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ (1917 – СЕРЕДИНА 20-Х РР. ХХ СТ.)

Ключові слова: соціально-політичні передумови, розвиток освіти, історична освіта, національна система освіти, українізація, історія України, радянська влада

Анотація

У статті розглянуто соціально-політичні передумови становлення вітчизняної системи історичної освіти, охарактеризовано особливості розвитку історичної освіти у період 1917–середина 20-х рр. ХХ ст.; проаналізовано трансформацію історичної освіти окресленого періоду на рівні теорії і практики навчання історії у закладах освіти. Зауважено, що у цей сприятливий період політичного відродження України відбувалися створення та розбудова національної освіти, тому він характеризується певними украй позитивними нововведеннями. Історію вивчали, розпочинаючи з початкової школи й закінчуючи випускними класами гімназій. Проте, нав’язуючи своє бачення, радянська влада кардинально змінює подальший розвиток освіти України, а згодом і УРСР. Радянському керівництву Україна була потрібна як слухняний гвинтик у механізмі керування державою в умовах приєднання нових територій, тому воно в подальшому докладало чимало зусиль задля втілення свого плану в життя.

Посилання

Арешонков В.Ю. Періодизація процесу розвитку змісту шкільної суспільствознавчої освіти у ХХ ст. Вісник Житомирського державного університету. Житомир, 2011. Вип. 60. С. 53–57.

Васькович Г. Шкільництво в Україні (1905-1920). Мюнхен, 1969. 229 с.

Вєнцева Н.О. Розвиток вищої історичної педагогічної освіти України в першій половині ХХ століття : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Бердянськ, 2017.

Ленин В.И. Речь на І Всероссийском съезде учителей – интернационалистов (5 июня 1918 г.) / Полное собрание сочинений. Москва, 1981. Т. 36. С. 420-421.

Материалы ХІІ съезда ВКП(б) / КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1922-1925). Т. 3. М., 1984. С. 81–84.

Пометун О.І. Проблеми розвитку шкільної історичної освіти в Україні в ХХ столітті : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.01, 13.00.02. – Київ, 1996. 51 с.

Теремецька Т. Тенденції реформування шкільної історичної освіти в УСРР в 1920-х роках. URL : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11525/1/Teremetska.pdf (дата звернення 10.08.2020)

Хрестоматія з історії України / упоряд. Уривалкін О. М. К.: КНТ, 2007. 520 с.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Селищева, І. А. (2020). СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ СИСТЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ (1917 – СЕРЕДИНА 20-Х РР. ХХ СТ.). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 144-147. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-144-147