ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ КУРСУ «БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

  • Анна Валентинівна Пузікова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6843-5583
  • Вікторія Володимирівна Матяш Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1785-389X
Ключові слова: бази даних, навчальна програма дисципліни, СУБД

Анотація

. Стаття присвячена проблемам формування змісту та вибору програмних засобів для реалізації курсу «Бази даних та інформаційні системи», як необхідної складової професійної підготовки бакалаврів за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика). Теоретичні та практичні положення курсу, пов’язані з питаннями архітектури, проектування та створення баз даних, пропонується розглядати на прикладі СУБД Microsoft Office Access, а вивчення системних аспектів SQL, безпеки і авторизації користувачів, механізмів захисту даних, резервування і відновлення даних, а також адміністрування баз даних, – з використанням CASE-засобу MySQL Workbench і клієнтського терміналу сервера MySQL.

Представлена програма курсу «Бази даних та інформаційні системи», орієнтована на вчителів інформатики, була успішно апробована у 2019-2020 н.р.

Посилання

Єфименко В.В. Особливості курсу "Проектування та опрацювання баз даних" для майбутніх вчителів інформатики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : зб. наук. праць. Київ, 2019. Вип. 21 (28). С. 70-78.

Гогерчак В.І. Інформаційні системи та бази даних: навч. посіб. Київ: Лікей, 2019. 400 с.

Копотій В.В., Пузікова А. В. Формування аналітичної компетентності майбутнього вчителя інформатики при розв’язуванні завдань на проектування баз даних. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 168. С. 298-302.

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Закон України від 25.06.2013 № 344/2013 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 21.05.2020).

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Пузікова, А. В., & Матяш, В. В. (2020). ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ КУРСУ «БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 131-135. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-131-135