ЧЕСНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: ПОГЛЯД ДОСЛІДНИКІВ США

  • Ольга Юріївна Нестерова Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-5952-4664
Ключові слова: академічна доброчесність, академічна чесність, нечесна поведінка, здобувачі освіти, заклад вищої освіти

Анотація

У статті розглянуто питання специфіки досліджень у сфері академічної чесності у роботах науковців США. Метою роботи є опис особливостей трактування поняття чесності як компонента ціннісної основи академічної доброчесності у роботах науковців США. Основними джерелами інформації стосовно проблеми чесності дослідженнях науковців США в контексті академічної доброчесності виступають як наукові розвідки, так і різноманітні ресурси для студентів, які присвячено питанню доброчесності та етики. Наукове осмислення питання здебільшого базується на діяльнісному підході. З урахуванням специфіки навчальної діяльності формуються теоретичні моделі чесної та нечесної поведінки, відповідно до цих моделей створюються рекомендації для учасників навчального процесу. Перспективами подальших розробок можна визначити дослідження, спрямовані на адаптацію наукового доробку дослідників США для впровадження в систему виховної роботи в закладах освіти України.

Посилання

Definitions of Academic Honesty Violations. URL: https://wmich.edu/conduct/honesty/definitions (дата звернення 08.09.2020)

Academic honesty. URL: https://international.uiowa.edu/isss/community/honesty (дата звернення 08.09.2020)

Academic Integrity Notification Template. URL: https://osrr.uncg.edu/academic-integrity-notification-template-2/ (дата звернення 08.09.2020)

Academic Integrity Policy: U.S. Campuses. URL: https://www.nyit.edu/policies/academic_integrity_policy_us_campuses (дата звернення 08.09.2020)

Conduct, Professional Ethics & Reporting Misconduct. URL: https://gsas.yale.edu/resources-students/conduct-professional-ethics-reporting-misconduct (дата звернення 08.09.2020)

Alexander E., Willis K. Academic Dishonesty: Then and Now, A Comparison. In Proceedings. Atlantic Marketing Association Conference, Asheville, North Carolina, September 25 – 28, 2019, 217-222.

Denise S. Academic dishonesty: An international student perspective. Higher Education Politics & Economics, 2(1). doi:10.32674/hepe.v2i1.22

Cavico F., Mujtaba B.G. Making The Case For The Creation Of An Academic Honesty And Integrity Culture In Higher Education: Reflections And Suggestions For Reducing The Rise In Student Cheating. American Journal of Business Education (AJBE), 2. doi:10.19030/ajbe.v2i5.4072

Coalter T., Lim Chi Lo, Wanorie T. Factors that InYuence Faculty Actions: A Study on Faculty Responses to Academic Dishonesty. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 1(1), Art. 12.

Encouraging Academic Honesty Toolkit. URL: https://www.ucdenver.edu/faculty_staff/faculty/center-for-faculty-development/Documents/academic_honesty.pdf (дата звернення 08.09.2020)

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Нестерова, О. Ю. (2020). ЧЕСНІСТЬ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: ПОГЛЯД ДОСЛІДНИКІВ США. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 123-127. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-123-127