КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ

  • Любов Федорівна Михайленко Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського https://orcid.org/0000-0001-5051-5561
Ключові слова: методична компетентність майбутнього вчителя математики; розвиток логічного мислення учнів

Анотація

У статті розкриваємо вплив методичної підготовки майбутнього вчителя математики на розвиток логічного мислення майбутніх вчителів. Обґрунтовуємо, що ефективність розвитку логічного мислення учнів на уроках математики залежить від якості методичної підготовки вчителя математики у ЗВО. Наш досвід підготовки майбутніх вчителів математики, дозволив виділити критерії методичної компетентності вчителя математики у процесі розвитку логічного мислення учнів: мотиваційний, когнітивний та діяльнісний; схарактеризувати показники методичної компетентності вчителя математики у процесі розвитку логічного мислення учнів. Виділені критерії та показники методичної компетентності вчителя математики у процесі розвитку логічного мислення учнів розкривають важливість вміння формувати логічну складову математичної компетентності учнів та визначають зміст методичної діяльності вчителя у розвитку логічного мислення учнів.

Посилання

Bronkhorst H., Roorda G., Suhre C. et al. Logical Reasoning in Formal and Everyday Reasoning Tasks. Int J of Sci and Math Educ (2019). https://doi.org/10.1007/s10763-019-10039-8

De Troyer O., Lindberg R. & Sajjadi, P. TrueBiters, an educational game to practice the truth tables of propositional logic: Development, evaluation, and lessons learned. Smart Learn. Environ. 6, 27 (2019). https://doi.org/10.1186/s40561-019-0105-2

Lee K. Convergent and divergent thinking in task modification: a case of Korean prospective mathematics teachers’ exploration. ZDM Mathematics Education 49, 995–1008 (2017). https://doi.org/10.1007/s11858-017-0889-x

Li Y., Schoenfeld A.H. Problematizing teaching and learning mathematics as “given” in STEM education. IJ STEM Ed 6, 44 (2019). https://doi.org/10.1186/s40594-019-0197-9

Shaughnessy M., DeFino R., Pfaff E. et al. I think I made a mistake: How do prospective teachers elicit the thinking of a student who has made a mistake?. J Math Teacher Educ (2020). https://doi.org/10.1007/s10857-020-09461-5

Tiruneh D.T., Weldeslassie A.G., Kassa A. et al. Systematic design of a learning environment for domain-specific and domain-general critical thinking skills. Education Tech Research Dev 64, 481–505 (2016). https://doi.org/10.1007/s11423-015-9417-2

Астаф’єва М., Прошкін В., Радченко С. Формування критичного мислення майбутніх учителів математики засобами геометрії. Освітологічний дискурс, 2018. № 1-2 (20-21) с. 100-115 URL: file:///C:/Users/User-local/Downloads/493-Текст%20статті-1320-1-10-20180306.pdf (Дата звернення 15.08.2020).

Марченко В.С. Підготовка майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей до розвитку математичного мислення учнів основної школи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Одеса, 2017. 266 с.

Методичний лист «Розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики в середній школі» складений Головним Управлінням шкіл Міністерства освіти РРФСР і підготовлений до друку українською мовою Управлінням шкіл Міністерства освіти УРСР. К.: «Радянська школа». 1959, 108 с.

Мисліцька Н.А. Формування культури логічного мислення як важливий компонент методичної підготовки майбутнього учителя фізики URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/627042.pdf (Дата звернення 15.08.2020).

Музика Ю.О. Підготовка майбутніх учителів до формування логічного мислення молодших школярів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2009. 267 с.

Навчальна програма з математики для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv. (Дата звернення 02.02.2020).

«Рейтинг вишів Вступ.ОСВІТА.UA», Освіта.UA. URL: http://osvita.ua/vnz/rating/vstup-osvita/. (Дата звернення 02.02.2020).

Шаран О., Юрас З. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до розвитку логічного мислення молодших школярів на уроках математики. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015, Вип 12. С.324-329

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Михайленко, Л. Ф. (2020). КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 120-123. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-120-123