ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

  • Наталя Василівна Мироненко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3118-954X
Ключові слова: власний імідж; учитель трудового навчання, «Технологія побутової діяльності

Анотація

Стаття присвячена питанню формування власного іміджу студентів під час вивчення дисципліни «Технологія побутової діяльності» майбутніми учителями трудового навчання та технологій. У публікації розглядається поняття та значення власного іміджу у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій. Проведено теоретичний аналіз наукових джерел з проблем формування власного іміджу та особливостей цього процесу під час вивчення дисципліни «Технологія побутової діяльності» майбутніми учителями трудового навчання та технологій. Визначено місце та роль формування власного іміджу у систему вищої освіти та підготовці майбутніх вчителів трудового навчання зокрема. Зазначено, зовнішність учителя − складовий елемент педагогічної техніки, яка, відповідно, є структурним компонентом педагогічної майстерності. Отже, удало дібраний гардероб допоможе не тільки справити приємне враження на довколишніх, а й підкреслить професійні та особисті якості педагога. Крім того, актуальним і доцільним є необхідність удосконалення наявної системи розвитку педагогічної майстерності щодо створення механізму формування стійкого цілісного образу педагога (педагогічного іміджу), який забезпечить оптимальні умови для навчання й виховання учнів.

Посилання

Барна Н. В. Імеджологія : навч. посіб. [для дист. навч.], за наук.ред. В. М. Бебика. К. : Університет "Україна", 2007. 217 с.

Булатова О. Имидж педагога – мода или необходимость? Директор школи. 2003. № 2. С. 74–78.

Ковальчук Л. Формування іміджу майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін в класичному університеті. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2007. Вип. 22.С. 65–74.

Нуреєва О.С., Скворчевська О.В. Вдалий імідж як запорука професійного успіху. Географія. 2007. №7 (83). С. 33–36.

Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навчальний посібник. / Зязюн І.А. та ін. К.: Вищ. шк., 2006. 606 с.

История педагогики и образования. От зарождения воспитания в первобытном обществе до конца XX в.: Учебное пособие для педагогических учебных заведений / Под ред. А. И. Пискунова. М., 2001.

Волинець І.М. Особистісний імідж сучасного педагога загальноосвітнього навчального закладу. Електронне наукове фахове видання «Народна освіта» Випуск №1(28), 2016 р. С. 32-36

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Мироненко, Н. В. (2020). ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО ІМІДЖУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 116-119. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-116-119