ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Ключові слова: самосвідомість, професійна самосвідомість, самовиховання, педагогічні умови формування

Анотація

У статті на основі аналізу наукових джерел розкрито змістовну сутність поняття «професійна самосвідомість», визначено чинники її формування. Розглянуто різні форми вияву самосвідомості, етапи та рівні розвитку цього складного утворення. Розглянуто поняття «самовиховання» як певний рівень розвитку особистості, її самосвідомості, подані шляхи розвитку професійних здібностей, зокрема впровадження нових форм і методів навчання. Автором визначено основні аспекти формування професійної самосвідомості майбутніх учителів, педагогічні умови, які сприяють процесу формування професійної самосвідомості – застосування особистісно-орієнтованого підходу в навчальному процесі, розвиток креативних та комунікативних здібностей, усвідомлення особою значущості професійного саморозвитку, формування адекватної самооцінки, розвиток мотивації до професійно-педагогічного самовиховання, застосування спеціальних методів і прийомів навчання в процесі підготовки майбутніх учителів.

Посилання

Боброва Е. М. Особенности профессионального самопознания студентов педвуза. Москва, 1989. 220 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.

Донченко І. А. Етапи розвитку професійної самосвідомості фахівця. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Психологічні науки : зб. наук. праць. Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. Т. 2, Вип. 9. С. 85– 89.

Козиев В. Н. Психологический анализ профессионального самосознания учителя: автореф. дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07. Ленинград, 1980. 21 с.

Поддубная А. В. Структура и механизмы становления профессионального самосознания. Психология и жизнь. Москва : МОСУ, РПО, 2000. Вып. 1. С. 53–57.

Філософський енциклопедичний словник. Київ : Абрис, 2002. С. 567.

Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Харків : Прапор, 2007. 640 с.

Щербань П. М. Національне виховання в сім’ї. Київ : Боривітер, 2000. 260 с.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Любар, Р. О., & Любар, І. Г. (2020). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 108-111. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-108-111