КОМПЛЕКСНА АДАПТАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ

  • Олена Павлівна Косовець Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» https://orcid.org/0000-0001-8577-3042
Ключові слова: методическая система обучения информатике; инклюзивное образование; обучение учащихся с особыми образовательными потребностями

Анотація

У статті автор акцентує увагу на проблемі комплексної адаптації методичної системи навчання інформатики учнів в умовах інклюзивної освіти. Педагогічний експеримент проводився з 2009-2019 р.р. у ході якого розроблено методики теоретичного й експериментального дослідження, запропоновано, розроблено і досліджено компоненти методичної системи, методику їх використання у процесі навчання інформатики, розкрито поняття "компенсаторно-пристосувальницьких компетентностей" учнів з особливими освітніми потребами у закладах професійної освіти в умовах інклюзії.

Обґрунтовано, що адаптація цілей, змісту, методів, засобів і форм організації навчання інформатики учнів з особливими освітніми потребами згідно цінностей і принципів інклюзивної освіти, сприяє формуванню і розвитку творчої особистості, кваліфікованого і конкурентоспроможного фахівця, що відповідає потребам сучасного ринку праці.

Посилання

Выготский Л. С. Дефект и компенсация. Основы дефектологии : собр. соч. Т.5 / под ред. А. М. Матюшкина. М.: Педагогика, 1983. С. 34-49.

Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М. Л. Смульсон, Ю. І. Машбиць, М. І. Жалдак та ін. ; за ред. М.Л. Смульсон. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. 240 с.

Софій Н. З., Найда Ю. М. Інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти: керівництво для тренерів : навч. посіб. Київ, 2018. 174 с.

Киселёв А. В. Программа и методические рекомендации для обучения инвалидов по зрению основам компьютерной грамотности : учеб. пособие.

Косовець О. П. Методика навчання інформатики учнів професійно-технічних навчальних закладів в умовах інклюзії : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2016. 270 с.

Методика преподавания информатики / М.П.Лапчик, И.Г. Семакин, Е.К.Хеннер ; под общ. ред. М.П. Лапчика. М.: Академия, 2001. 624 с.

Пишкало А. М. Засоби навчання математики : навч. посіб. М.: Просвещение, 1980. 358 c.

Staker H., Horn M. Classifying K–12 Blended Learning. Innosight Institute, 2012. 22 с.

Learning disability: a life cycle approach to valuing people / G. Grant, P. Goward, P. Ramcharan, M. Richardson. Glasgow, Great Britain: Bell & Bain, 2005. 757 p.

The UDL Guidelines : веб-сайт. URL: http://udlguidelines.cast.org/ (дата звернення: 20.05.2020).

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Косовець, О. П. (2020). КОМПЛЕКСНА АДАПТАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ УЧНІВ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 105-108. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-105-108