ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-НАСКРІЗНОЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Ключові слова: наскрізність, компетентність, фахова спрямованість, фізика

Анотація

В статті проаналізована педагогічна технологія організації самостійної індивідуальної роботи в поєднанні з науковою роботою студентів за весь період навчання (починаючи з першого курсу) в межах освітнього рівня та між ними. Обґрунтовано систему організації інтеграційно-наскрізного освітнього простору в агроінженерній освіті, що спрямовано на формування й розвиток різного рівня і виду компетенцій. Впроваджено методику оволодіння фаховою дисципліною, вивчення якої побудовано за інтеграційно-наскрізним принципом і спрямовано на формування й розвиток різного рівня і виду компетенцій майбутнього інженера. Педагогічна технологія наскрізного програмування та розроблені прикладні моделі універсальні з огляду на застосування їх після фахового коректування змісту для будь-яких технологічних спеціальностей. Продемонстровано роль організації наскрізного навчання студентів у формуванні і становленні їх фаховості і компетентності. Розроблена концепція навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму враховує сучасні тенденції розвитку аграрно-промислової сфери; сутнісні характеристики структури виробничої компетентності фахівців аграрно-інженерного напряму; педагогічні закономірності, принципи і вимоги, покладені в основу теорії і практики навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму.

Посилання

Бендера И.Н., Wojciech Tanas. Сквозное курсовое и дипломное проектирование – путь к активизации самостоятельной работы студентов аграрно-инженерных спеціальностей. Problemy inzynierss rolnіsczes w aspekcie rolnictwa zrownowazonego. 2005. Lublin. С. 180-192.

Бендера І.М. Програмування наскрізної самостійної роботи при підготовці молодших спеціалістів із спеціальності «Механізація сільського господарства». Зб. наук. пр. Уманського ДПУ ім. Павла Тичини. 2005. Ч.1. С. 14-26.

Бендера І.М., Дуганець В.І., Збаравська Л.Ю., Ляска О.П. Наскрізна підготовка у формуванні фахової компетентності для майбутніх агроінженерів. Фізико-математична освіта: науковий журнал. 2017. Вип. 1 (11). C. 14-20.

Войтюк Д.Г. Барабаш М.П, Михайлович Я.М. Комплексное проектирование по общетехническим дисциплинам. Проблеми та шляхи розвитку вищої технічної освіти: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. 2002. С. 38–43.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ. 1997. 376 с.

Козаков В.А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение: учебное пособие. 1990. Киев. 248 с.

Сисоєва С.О. Особистісно орієнтовані технології: сутність, специфіка, вимоги до проектування. Професійна освіта: педагогіка і психологія: за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. 2003. Вип. 4. С. 153-165.

Солдатенко М. Методологічні аспекти організації самостійної пізнавальної діяльності студентів. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2002. Вип. 2 (6). С. 24-30.

Zbaravska Lesia, Slobodyan Sergiy. Interdisciplinary communication in teaching physics for students of agricultural universities. Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum». Central European journal for science andresearch. 2016. Praha. С. 97-101.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Збаравська, Л. Ю., & Слободян, С. Б. (2020). ПРОГРАМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-НАСКРІЗНОЇ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 82-86. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-82-86