РОБОЧИЙ ПРОСТІР ПОЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ПРОСТІР МЕНТАЛЬНИХ КОНСТРУКТІВ КОГНІТИВНОГО МЕХАНІЗМУ МИСЛЕННЯ

  • Тетяна Вікторівна Ємельянова Харківський національний автомобільно-дорожній університет https://orcid.org/0000-0001-7451-8193
Ключові слова: робочий простір, ментальний конструктор, ментальний простір, когнітивний простір пам’яті, модельне уявлення ментального образу

Анотація

У статті досліджується робочий простір пізнавальної діяльності особистості як простір ментальних конструктів когнітивного механізму мислення. Вивчено зв'язок внутрішніх механізмів ментальних конструктів когнітивного простору і ступеня розвитку когнітивних здібностей особистості. Когнітивний механізм мислення розглядається як багатоступеневий процес «неусвідомленої несвідомої» переробки одержуваної інформації, як процес побудови відповіді у вигляді модельного уявлення на сенсорний сигнал з урахуванням закодованої у когнітивному просторі пам’яті інформації.

Робочий простір розумового процесу розглядається з позицій сучасної когнітивної науки про моделювання активності нейронної системи в рамках концепції про нейродинамічну організацію і функціональні моди когнітивного простору пам'яті. Подібний підхід дозволяє простежити зв'язок робочого простору, ментальних конструктів, когнітивного простору пам'яті і когнітивних здібностей. Обговорюються архітектура, властивості, внутрішні механізми і характеристики робочого простору.

Посилання

Нейронное обеспечение научения и памяти / Александров Ю. И. и др. Когнитивные исследования. М.: МГППУ, 2014. Вып.6. С. 130-169.

Аллахвердов В. М., Воскресенская Ю, Науменко О. В. Сознание и когнитивное бессознательное. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология сознания. 2008. Вып.12 (2). С.10-19.

Бендерская Е. Н. Перешеин А.О. Хаотические модели гиппокампа в задачах распознания динамических образов. Научно-технические ведомости СПб ГПУ. Информатика. Телекоммуникация. Управление. 2015. Вып.6(234). С.56-69.

Ємельянова Т. В. Ментальний простір як характеристика ступеня розвитку когнітивних здібностей особистості в навчальному процесі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. №1 (85). С.224-234.

Ємельянова Т. В. Про формування когнітивних здібностей сприйняття й усвідомлення як базових складових процесу розуміння в навчальному процесі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. №8 (82). С.42-51.

Ємельянова Т. В. Механізм розвитку когнітивного простору студентів в процесі математичної підготовки в сучасному університеті. Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: педагогіка. 2017. №1. С.192-199.

Макин Р.С., Лисин В.В. Нейродинамический подход в исследовании механизмов индивидуальной человеческой памяти. Вестник Димитровградского инженерно-технологического института Ядерных исследований МФТИ, 2013. Вып.1 (1). С.41-46.

Осорина М.В. Ментальные пространства как психическая реальность. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. 2017. Вып.7(1). С.6-24.

Рабинович М.И. Мюезиналу М.К. Нелинейная динамика мозга: эмоции и интеллектуальная деятельность. Успехи Физ. Наук. 2010. Том 4 (180). С.371-387.

Network structure and dynamics of the mental workspace / Alexander Schlegel ets. PNAS October 1, 2013 110 (40) 16277-16282.

Bernard J Baars. Global Workspace Theory of Consciousness: Toward a Cognitive Neuroscience of Human Experience. Review Prog Brain Res 2005; 150:45-53.

Fauconnier G. Mental Spaces, in D. Geeraerts, H. Cuyckens (Eds) The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Ємельянова, Т. В. (2020). РОБОЧИЙ ПРОСТІР ПОЗНАВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ПРОСТІР МЕНТАЛЬНИХ КОНСТРУКТІВ КОГНІТИВНОГО МЕХАНІЗМУ МИСЛЕННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 74-77. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-74-77