ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ

Ключові слова: додаток, веб-додаток, інтернет-додаток, насичений інтернет-додаток, мобільний додаток, mashup

Анотація

Ґаджети стали незамінними атрибутами нашого життя, а відповідно й додатки. Використання додатків спрощує і прискорює роботу користувачів. Якраз майбутні вчителі інформатики повинні вміти створювати власні додатки для виконання професійних обов’язків.

У статті проаналізовано поняття «додаток». Представлено типи додатків: додатки для робочого столу, мобільні, веб-додатки. Подано існуючі класифікації додатків, з їх характеристикою, а саме: веб-додаток, насичений інтернет-додаток, інтернет-додаток, мобільний додаток, гібридний мобільний додаток, композитний веб-додаток (mashup). Описано класифікацію інтернет-додатків і композитних веб-додаток. Наведено приклади веб-додатків.

Представлено статистичні дані щодо використання мобільних додатків соціальних мереж і месенджерів. Запропоновано авторську класифікацію додатків. Наведено платформи для створення додатків. Схарактеризовано етапи створення додатків. Запропоновано приклади додатків, які можуть створювати майбутні вчителі інформатики для подальшого використання у професійній діяльності.

Посилання

Безвербний І. А., Шишкіна М. П. Проектування прикладних програмних додатків навчального призначення засобами віртуальної машини. Фізико-математична освіта. 2016. Вип. 3 (9). С. 23–27.

Герасимов В. В. Пономарьов І. В., Ліщенко О. О. Аналіз основних технологій розробки веб-додатків на платформі Java. Системні технології. 2015. Вип. 1. С. 103-108. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/st_2015_1_16 (дата звернення: 27.07.2020).

Дослідження та оптимізація швидкодії WEB- додатків / Катаєва Є. Ю., Шадхін В. Ю., Котінов О. Л., Литвиненко І. А. Управління розвитком складних систем. 2012. Вип. 10. С. 115-119. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2012_10_22 (дата звернення: 26.07.2020).

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Web-програмування» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання / Укл. Т. В. Федорончак. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. 59 с.

Мороз Т. О., Ендрес В. С. Переваги використання гібридних мобільних додатків та прогресивних веб-додатків у бізнесі. Вісник аграрної науки Причономор’я. 2019. Вип. 1. С. 96-102. URL: https://visnyk.mnau.edu.ua/statti/2019/n101v1r2019moroz.pdf (дата звернення: 28.07.2020).

Онищенко С. В. WEB-технології : навч.-метод. комплекс. Бердянськ : БДПУ, 2016. 500 с.

Підбірка безкоштовних кросплатформенних середовищ для веб-розробки. Ехо : веб-сайт. URL: https://echo.lviv.ua/dev/6159 (дата звернення: 28.07.2020).

Попхадзе О. А. Розгляд перспективної концепції побудови композитних веб-додатків. Системи обробки інформації. 2016. Вип. 5. С. 137-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2016_5_29 (дата звернення: 25.07.2020).

Скачков Д. А. Розробка практичних методів проектування та створення веб-додатків. ScienceRise. 2015. № 9(2). С. 22-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texc_2015_9%282%29__4 (дата звернення: 27.07.2020).

Степаненко О. О. Програмування Інтернет-застосувань : конспект лекцій для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» усіх форм навчання. Запоріжжя, 2016. 66 с.

Що таке додаток? IPKey : веб-сайт. URL: http://ipkey.com.ua/uk/faq/984-application.html (дата звернення: 24.07.2020).

Як змінилося користування мобільними за стосунками за 5 років: соцмережі та месенджери. KANTAR. URL: https://tns-ua.com/news/yak-zminilosya-koristuvannya-mobilnimi-zastosunkami-za-5-rokiv-sotsmerezhi-ta-mesendzheri (дата звернення: 29.07.2020).

додатків для вивчення програмування на мобільних пристроях+бонус. Ехо. URL: https://echo.lviv.ua/dev/7391 (дата звернення: 28.07.2020).

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Дущенко, О. С. (2020). ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 70-73. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-70-73