ОСВІТНІ ВИКЛИКИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

  • Андрій Анатолійович Дробін Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського https://orcid.org/0000-0002-4414-0465
Ключові слова: трансіндустріальне суспільство, освіта, шостий технологічний уклад, цифрова економіка, роботизація, адитивні технології, освітня галузь, постглобальний світ, компетентність

Анотація

Стаття присвячена розгляду актуального, перспективного, швидкого за динамікою розвитку питання – трансформації суспільного ладу у трансіндустріальний стан, економічною основою якого є шостий технологічний уклад. У статті проаналізовано тенденції трансформації суспільства, та процеси, пов’язані з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, їх наслідки та ймовірні подальші події. Оглядово розглянуті основні риси, тренди, ризики, перспективи, зміни у суспільстві, які супроводжують цей процес, і, відповідно, його освітні аспекти. Зокрема розкрито спільну для різних держав основну проблему, яка полягає у невідповідності Болонської системи освіти потребам нового постглобального світу, який формується внаслідок пандемії та пов’язаних з нею обмежувальних заходів. У цьому ж контексті розглянуто тенденції формування шостого технологічного укладу в світі за основними маркерами, та необхідні об’єктивні зміни у системі освіти. Запропоновано напрями подальших досліджень з даної тематики.

Посилання

Рифкин Дж. Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом / Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2014. 410 с.

Аналитический обзор мирового рынка робототехники 2019 : веб-сайт. URL: https://adindex.ru/files2/access/2019_07/273895_sberbank_robotics_review_2019_17.07.2019_m.pdf (дата звернення: 26.05.2020).

Цифровой потенциал стран – участниц ЕАБР// ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 06/2019 веб-сайт. URL: https://eabr.org/upload/iblock/551/EABR_Digital_Potential_06_2019.pdf (дата звернення: 26.05.2020).

Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. №67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації» веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 26.05.2020).

Пищулина О.Н. Две стороны цифровых технологий: цифровая дик- татура или сохранение устойчивости. // Сфера зайнятості і доходів в умовах цифрової економіки: механізми регулювання, виклики та домінанти розвитку : зб. тез доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 23–24 жовт. 2019 р. К. : КНЕУ, 2019. 341, [1] с.

Дробін А.А. Шкільний курс фізики: шляхи осучаснення. Наукові записки КДПУ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 2016. Вип. 10, ч. 2. С.47-51.

Дробін А.А. Шостий технологічний уклад: освітні аспекти. веб-сайт. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-problemy-ta-innovatsii-v-pryrodnycho-matematychnii-tekhnolohichnii-i-profesiinii-osviti/sektsiia-5/10530-shostyy-tekhnolohichnyy-uklad-osvitni-aspekty (дата звернення: 26.05.2020).

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Дробін, А. А. (2020). ОСВІТНІ ВИКЛИКИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 66-70. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-66-70