ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ»

  • Наталія Михайлівна Войналович Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0523-7889
  • Світлана Олександрівна Котельнікова Ліцей №25 міста Кропивницький https://orcid.org/0000-0003-2747-9472
Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, похідна, застосування похідної

Анотація

Карантин, викликаний пандемією Covid 19, вніс кардинальні зміни в розмірений перебіг навчально-виховного процесу на всіх ланках освіти. Дистанційне навчання стало актуальним не лише у закладах вищої освіти. В статті запропоновано один з можливих підходів до організації дистанційного навчання старшокласників на прикладі вивчення теми «Похідна та її застосування», що дозволить підвищити зацікавленість та вмотивованість учнів у вивченні дисципліни, а також сприятиме розвитку критичного мислення та інформаційної грамотності. Послідовно з’ясовано такі питання, як налагодження комунікації між вчителем та учнями, способи передачі завдань та навчальних матеріалів, використання відеоресурсів, організація віртуального спілкування, здійснення тестового контролю. Також звернуто увагу на такі навчальні програми, як Micrsoft Math Solver та GeoGebra й запропоновано можливі напрямки їх використання при вивченні теми «Похідна та її застосування».

Посилання

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466 (редакція від 21.08.2015 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text. (дата звернення 25.08.2020).

Вишнівський В.В., Гніденко М.П., Гайдур Г.І. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посібн. К. : ДУТ, 2014. 140 с.

Як провести віртуальний урок: покрокова інструкція та лайфхаки вчителів з усього світу. URL: https://osvitoria.media/experience/virtualna-shkola-pokrokova-instruktsiya-ta-lajfhaky-vchyteliv-z-usogo-svitu/ (дата звернення 02.09.2020).

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Войналович, Н. М., & Котельнікова, С. О. (2020). ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ». Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 55-58. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-55-58