ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЄВРОПИ

Ключові слова: англійська мова, інновація, європейський досвід, професійна термінологія, тренінг

Анотація

Досліджено актуальну проблему використання інноваційних технологій у навчанні професійної англійської мови, обумовлену модифікацією змісту навчання іноземної мови, збільшенням обсягу та складності досліджуваного матеріалу. Особлива увага приділена інноваційним методам навчання. Відзначено, що сучасні інформаційні технології стали невід’ємним інструментом при навчанні ESP. Наголошено, що викладачі здійснюють інтеграцію технологій у власні курси, максимально приводячи їх у відповідність до майбутніх професійних потреб студента. Охарактеризовано поділ інноваційних форм навчання на групи: інноваційні форми навчання, засновані на інтернет технологіях і на комп’ютерних технологіях. Відзначено, що інноваційні форми навчання можуть бути синхронними і асинхронними. Зазначено, що європейський шаблон вивчення іноземних мов спрямований на практичну міждисциплінарну і професійну орієнтацію занять з іноземної мови.

Посилання

Аношкова Т.А. Інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови в контексті євроінтеграції. Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції ELLIC 2015. Івано-Франківськ, 2015. URL: http://www.kamts1.kpi.ua/sites/default/files/files/anoshkova_innovatsiini.pdf (дата звернення: 08.09.2020)

Заболотна О.І. Інноваційні технології викладання іноземних мов в умовах інтернаціоналізації освітнього простору. Порівняльно-педагогічні студії. 2014. № 4. С. 117-122.

Іщенко О.В. Вивчення англійської мови в умовах вступу України у європейський освітній простір. Вісник Львівського університету. 2009. №25. С. 353–357.

Ковалькова М.В., Николаева Т.В., Зайцева В.М. Метод проектов как фактор формирования иноязычной компетентности. Общество. Экономика. Культура: актуальные проблемы, практика решения. Сборник научных статей. Барнаул: СПБ УУИЭ, 2015. 250 с.

Коршук Т.Л. Іншомовна освіта у Польщі та Нідерландах як зразок організації навчання англійської мови у європейських країнах. Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології : Матеріали ІV Міжнародної науково-методичної конференції. Київ: НТУУ «КПІ». 2014.

Понікаровська С.В. Особливості викладання іноземних мов у країнах Західної Європи. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. № 40. С. 255-259.

Butler-Pascoe, M.E (2009) English for Specific Purposes (ESP), Innovation, and Technology. English Education and ESP 1–15.

Gary Motteram Innovations in learning technologies for English language teaching. 2013.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Васюкович, О. М. (2020). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЄВРОПИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 52-55. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-52-55