ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Ліана Володимирівна Бурчак Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка https://orcid.org/0000-0002-9416-5118
  • Станіслав Олександрович Бурчак Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка https://orcid.org/0000-0002-1641-3251
Ключові слова: вища школа, творчість майбутніх педагогів, позааудиторна діяльність здобувачів, педагогічний університет, принципи, форми, методи

Анотація

У публікації розглянуто сутність позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти в педагогічному університеті. Представлено трактування указаного феномену, актуального в рамках нашого науково-педагогічного дослідження, його цілі, різновиди, форми організації і проведення, а також принципи, які вважаємо за потрібне дотримуватися в позааудиторній роботі зі здобувачами. Крім того, в статті подано методи позааудиторної діяльності майбутніх учителів математики, що використовувалися в рамках реалізації авторської моделі системи розвитку їхньої творчості.

Посилання

Демченко О. Дидактична система організації самостійної роботи студентів. Рідна школа. 2006. № 5. С. 68-70.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. К. : Академвидав, 2004. 351 с.

Кондрашова Л.В. Теоретические основы воспитания нравственно-психологической готовности студентов пединститутов к профессиональной деятельности : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.0. АПН СССР НИИ общ. педагогики. М., 1989. 363 с.

Крюкова Н.И. Проблема аудиторной и внеаудиторной работы в вузах США : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01. Москва, 1980. 17 с.

Педагогічний словник / за ред. М. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 516 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник. К. : Академвидав, 2010. 456 с.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Бурчак, Л. В., & Бурчак, С. О. (2020). ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 44-47. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-44-47