УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

  • Сніжана Миколаївна Богомаз-Назарова Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-6138-746X
Ключові слова: творчість, творчий потенціал, творчі здібності, творчий процес, освітній процес, методи та засоби навчання, майбутні викладачі технологічної освіти

Анотація

У статті розглядаються питання, пов`язані з поняттям творчості, творчого потенціалу, творчих здібностей, творчого процесу, подані рекомендації щодо розвитку творчого потенціалу майбутнього викладача технологій за допомогою методів, прийомів та засобів, що генерують нові ідеї для творчості. Проведено аналіз методів професійної підготовки сучасного спеціаліста освітньої галузі. Зазначається необхідність використання компетентнісного підходу якій спрямований на підготовку майбутніх педагогів і полягає в набутті та розвитку у студентів під час навчання набору ключових, загальногалузевих та предметних компетентностей, які визначають його успішну професійну діяльність. Визначено, що для того, щоб навчати студентів творчості викладач має сам володіти достатнім рівнем творчого потенціалу. Студенти спеціальності «Технології», в більшій мірі, володіють певними творчими задатками та здібностями, мотивацією до вивчення нових прийомів та засобів, та досвідом творчої діяльності, отже роль викладача на практичних заняттях показати нові методи, прийоми та засоби творчої діяльності, розширити горизонти уяви та межі застосування цих методів у подальшій професійній діяльності, довести студентам необхідність і посильність розвитку свого творчого потенціалу.

Обґрунтовано, що рівні творчої підготовленості слід використовувати не для оцінки творчого потенціалу школяра, а для обліку викладачем можливостей творчого просування кожного учня та диференційованого підходу до використання наявних методів і прийомів включення учнів у творчий процес.

Посилання

Психологія творчості: курс лекцій з дисципліни для студентів денної форми навчання спеціальності 053 «Психологія» / укладач Костю С.Й., Мукачево : МДУ, 2018. - с. 46.

Антонюк Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми. Шкільна бібліотека. 2016. No5. С.41-43. 3. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М: Просвещение, 1991. 93 с.

Walles G. The art of thought. N.Y. : Eribaum, 1978. 156 р.

Шевченко Л. С. Підготовка майбутніх учителів технологій до інноваційної педагогічної діяльності : монографія. Вінниця: ТОВ "Друк плюс" 2018. 396 с.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Богомаз-Назарова, С. М. (2020). УМОВИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 41-43. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-41-43