STEM-ПРОЄКТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ КЛЮЧОВИХ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ

  • Дарія Дмитрівна Біда Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти https://orcid.org/0000-0003-3123-5753
Ключові слова: навички ХХІ століття, ключові навички, м’які навички, STEM-проєкти, Інтернет конкурсу „Учитель року”, науково-популярний природничий журнал „Колосок”

Анотація

У статті обґрунтовано можливості розвитку перспективних навичок ХХІ століття, зокрема м'яких (soft skills) як комплексу неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які не пов'язані з конкретною сферою професійної діяльності. Провідним засобом формування таких навичок є STEM-проєкти. У більшості наукових праць до ключових soft skills відносять креативне мислення, управління інформацією, емоційний інтелект, уміння формувати власну думку та приймати рішення, презентаційні навички. Виходячи з того акцентуються зміни у формуванні м’яких навичок та їх розвитку. На теоретичному рівні для розвитку м’яких навичок необхідні спеціальні методи, що акцентують увагу на критичному мисленні; креативності; організаційному хисті; командній співпраці; емоційному інтелекті; оцінюванні проблеми й ухваленні рішення; спроможності ефективно взаємодіяти; когнітивній гнучкості; різнобічному розвитку індивідуальності тощо. Висвітлено схему, запропоновану учасникам Всеукраїнського Інтернет конкурсу „Учитель року” за версією науково-популярного природничого журналу „Колосок”, які змагалися у категорії „STEM учитель”.

Посилання

ідей для STEM-проектів. Колосок. 2020. № 2. С. 46–47.

Длугунович Н. Softskills як необхідна складова підготовки ІТ-фахівців. Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 6 (219). С. 239-242.

Интегративные основы инновационного образовательного процесса в высшей профессиональной школе: монография / Гурье Л.И., Кирсанов А.А., Кондратьев В.В., Ярмакеев И.Э. ; под ред. В.В.Кондратьева. М. : ВИНИТИ, 2006. 288 с.

Казачінер О.С. «Hard skills» та «Soft skills» інклюзивно компетентного вчителя іноземної мови. Інноваційна педагогіка. 2019. Т. 1. Вип. 10. С. 153–156.

Коваль К. Розвиток «softskills» у студентів – один із важливих чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2015. № 2. С. 162–167.

Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної освіти обдарованих учнів: метод. рекомендації / Поліхун Н. І., Постова К.Г., Сліпухіна І.А., Онопченко Г.В., Онопченко О.В.. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019. 80 с.

Моніторинг впровадження реформи НУШ (перший етап, 2019-2020 роки): результати та рекомендації. Нова українська школа: моніторинг впровадження проекту. / Заплотинська О. та ін. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/8%20prezi%20mandzhiy%20second.pdf (дата звернення 12.09.2020)

Chung M., Kim J. The Internet Information and Technology Research Directions based on the Fourth Industrial Revolution. Transactions on Internet and Information Systems, 10, 3. URL: http://www.itiis.org/ (дата звернення 12.09.2020)

Dombrowski U., Wagner T. Mentalstrain as field of actionin the 4th in dustrial revolution. Education change in the industry 4.0: candidates cience teacher perspective: Conf. On Manufacturing Sys. (Windsor) Amsterdam: Elsevier, 17, 100–105. URL: http://doi.org/10.1016/j.procir.2014.01.077 (дата звернення 12.09.2020)

Fisk P.. Pedagogical model to train specialists for Industry 4.0 at University. Education 4.0 ... the future of learning willbedramatically different, in school and throughout life. URL: https://www. thegeniusworks. com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/ (дата звернення 10.09.2020)

Furtak E M., Seidel T., Iverson H., Briggs D.C. Experimental and Quasi-Experimental Studiesof Inquiry-Based Science Teaching. A Meta-Analysis Educational Research, 82. URL: https://doi.org/10.3102 /0034654312457206 (дата звернення 10.09.2020)

Jobs of Tomorrow 2020: report by the World Economic Forum as a contribution to a project, insight area or interaction. The findings, interpretations.(2020). Platform for Shaping the Future of the New Economy and Society. URL: http: //www3.weforum.org/docs/WEF.pdf (дата звернення 10.09.2020)

Mougenot C.J. Японська вища освіта в глобальному контексті: зробити студентів більш інноваційними. Інженерна освіта, 64, 5, 64–44. URL: http://doi.org/10.4307/jsee.64.5_39 (дата звернення 10.09.2020)

Sheikh Abdullah S.H. Malaysian. Online. Journal.of.Educational.Technology. 2016. № 4. Р. 68–76. URL: https://www.mojet.net/frontend//articles/pdf/v4i4/v04-i04-05pdf.pdf (дата звернення 10.09.2020)

The definition of soft skills. URL: (http://www.dictionary.com/browse/soft-skills). https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=М%27М’які_навички&oldid=24215960 (дата звернення 10.09.2020)

Uçar S. The use of technology in teaching scienceto young children. Research in Early Childhood Science Education, 167–184. Review of: https://doi.org/10.1007/978-94-017-9505-0

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Біда, Д. Д. (2020). STEM-ПРОЄКТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ КЛЮЧОВИХ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 36-41. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-36-41