ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЧАСУ ЗАСОБАМИ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНИХ СТРУКТУР ТА УКРУПНЕННЯМ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

  • Андрій Юрійович Цина Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-8353-9153
  • Севіндж Фазаір кизи Іманова Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка https://orcid.org/0000-0001-8871-681X
Ключові слова: трудове навчання, знаково-символічні структури, укрупнені дидактичні одиниці

Анотація

У статті розглядаються педагогічні технології інтенсифікації трудового навчання засобами інтеграції його змісту за допомогою знаково-символічних структур та використання укрупнених дидактичних одиниць з метою суттєвого збільшення обсягів опанування навчального матеріалу при істотному зниженні навчального навантаження на учнів на уроках трудового навчання. Аналізується ідеографічна (образно-знакова) основа знаково-символічних структур, яка полягає в можливості вираження цілого поняття засобами умовного зображення або рисунку. Знаково-символічні візуальні системи створюються шляхом кодування вербально представленої інформації. Під час навчання широко використовується і зворотній процес – декодування або розгортання інформації, заданої знаково-символічно. Під час проведення уроків головна увага приділяється аналізу ущільненої інформації, навчанню учнів умінням розгортати і згортати інформацію, яка містить в собі виучуваний навчальний матеріал.

Посилання

Выготский Л.С. Собр. соч. : в 6 т. М. : Педагогика, 1983. Т. 3 : История развития высших психических функций. 1983. 368 с.
Гальперин П.Я. Моё мироведение : курс лекцій. М. : Российский открытый университет, 1992. 208 с.
Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний підручник для педагогів ринкової системи освіти. К. : Видавничий Дім «Слово», 2006. 616 с.
Раченко И.П. Научная организация педагогического труда. М. : Педагогика, 1972. 318 с.
Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : В 2 т. Т. 1. М. : НИИ школьных технологий, 2006. 816 с.
Трудове навчання. 5-9 класи: практичний посібник для вчителів / С. М. Дятленко, Р. М. Лещук, О. Ю. Медвідь; упоряд. С. М. Дятленко; за заг. ред. А. І. Терещука. Харків: Ранок, 2017. 128 с.
Эрдниев П.М. Эрдниев Б.П. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике : [книга для учителя]. М. : Просвещение, 1986. 255 с.
Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Цина, А. Ю., & Іманова, С. Ф. к. (2020). ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ЧАСУ ЗАСОБАМИ ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНИХ СТРУКТУР ТА УКРУПНЕННЯМ НАВЧАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 34-36. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-34-36