ПРИНЦИПИ ІСТОРИЗМУ ТА СИНЕРГЕТИКИ У СТАНОВЛЕННІ ВИТОКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЦДПУ ІМ. В. ВИННИЧЕНКА

  • Микола Ілліч Садовий Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0001-6582-6506
Ключові слова: кафедра, трудове навчання, спеціальність, шкільні майстерні

Анотація

В статті розглядається важлива проблема реалізації принципу історизму у розгляді питання становлення кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності (1957-1997). Виокремлено два активних та один пасивний періоди її розвитку. На основі архівних даних – наказів про зарахування на посади здійснено аналіз кадрового складу керівництва, викладачів, співробітників кафедри. Одночасно розкрито питання розвитку матеріальної бази практично із усіх навчальних дисциплін.

Перший етап зародження кафедри охоплює 1957-1967 роки. Згадка спеціальності з трудового навчання датується 1957 роком, коли на кафедрі фізики було введено додаткову спеціалізацію «Праця у шкільних навчальних майстернях». У 1967 р. випуск фахівців з трудового навчання припинився.

У 1993 р. розпочався другий етап уже відродження набору на спеціальність з трудового навчання. Сформували навчально-матеріальну базу, підібрано науково-педагогічні кадри, майстрів, лаборанті, створено навчально-методичне забезпечення, ліцензовано спеціальність «Праця та прикладна творчість», оголошено набір на перший курс. У вересні 1994 на першому курсі навчалося 30 студентів, відповідно до ліцензованих обсягів.

Посилання

Фізико-математичному факультету – вісімдесят: витоки, становлення, сьогодення, перспективи / Авраменко О.В., Алєксєєва С.І., Ганжела І.П. та ін.; за ред. Р.Я. Ріжняка. Кіровоград : КОД, 2010. 160 с.

Постолатій В.В. Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865–1965 рр.). Кіровоград : Нашвидав, 2006. 144 с.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка – 95 років в історії та розвитку Центральної України. Тексти доповідей регіональної наукової конференції / ред. кол. О.А.Семенюк та ін. Кіровоград : КДПУ, 2017. 160 c.

Шевченко С.І. Історія Кіровоградського державного педагогічного унівеститету імені Володимира Винниченка (1964–1999 рр.). Кіровоград : ВО «Акорд», 2005. 126 с.

Яловий Ф.З. У нас на загальнонауковому. Кіровоградська правда. 1965. 14 травня.

Садовий М.І., Трифонова О.М. Невідомі сторінки із життя І.Є. Тамма. Наукові записки. (Серія: Історичні науки). Кіровоград : РВВ КДПУ імені В. Винниченка, 2015. Вип. 22. С. 199-208.

Холявенко П.Г. Життєвий шлях. Рукопис. 82 с.

Архів ЦДПУ імені Володимира Винниченка.

Дробін А.А., Трифонова О.М. Садовий Микола Ілліч: становлення науковця, педагога, новатора. Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка – 95 років в історії та розвитку Центральної України: тексти доповідей регіональної наук. конф. Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 33-37.

Опубліковано
2020-09-28
Як цитувати
Садовий, М. І. (2020). ПРИНЦИПИ ІСТОРИЗМУ ТА СИНЕРГЕТИКИ У СТАНОВЛЕННІ ВИТОКІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ЦДПУ ІМ. В. ВИННИЧЕНКА. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (191), 28-33. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-191-28-33