ДИРИГЕНТСЬКА ШКОЛА МИКОЛИ МАЛЬКО У НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ

  • Анатолій Кирилович Мартинюк ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет https://orcid.org/0000-0003-2553-8598
Ключові слова: мистецька освіта, диригування, наукові праці, Микола Андрійович Малько

Анотація

У статті висвітлено диригентська школа Миколи Андрійовича Малька у науковому просторі. Виявлено, що мистецький шлях М. А. Малька є прикладом універсалізму творчої особистості, індивідуальної своєрідності і неповторної виразності кожного справжнього майстра. На основі аналізу наукових праць видатного митця надається можливість на важливість опанування знань, навичок і вмінь диригентського мистецтва. Оволодіння основами диригентської техніки надає розвиток високоморальної особистості.

Посилання

Димченко С. Внесок Миколи Малька у становлення та розвиток диригентського мистецтва в Україні / С. Димченко // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2013. № 1. С. 138–145.
Лошков Ю. Генеза та становлення диригентського виконавства в Україні: Монографія / Ю. І. Лошков. Х: ХДАК, 2007. 221 с. Малько Н. Основы техники дирижирования / Николай Малько. Л.: Музыка, 1965. 219 с.
Пархоменко Л. Микола Малько – Павло Маценко: діалог поза Україною. Студії мис¬¬тец¬-твознавчі. НАНУ. ІМФЕ ім. М. Рильського. Київ: Вид-во ІМФЕ. Ч. 2(14). 2006. С. 74–99.
Раабен Л., Шерман И. Н. А. Малько – жизнь, дирижерская и общественная деятельность / Л. Н. Раабен, И. Шерман // Н. А. Малько. Воспоминания. Статьи. Л.: Музыка, 1972. С. 11–32.
Рожок В. Історія українського диригентського виконавства: творчість Стефана Турчака: навчальний посібник / Володимир Рожок; до 100-річчя Національної музичної академії імені П.І. Чайковського. Київ: НМАУ іл. П. І. Чайковського, 2013. 328 с.
Черкасов В. Формування професійної готовності майбутніх учителів музики до художньо-творчої діяльності. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Вип. 174. Кропивницький, 2019. С. 69–72.
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Мартинюк, А. К. (2020). ДИРИГЕНТСЬКА ШКОЛА МИКОЛИ МАЛЬКО У НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 113-117. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-113-117