ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА В ПРОЦЕСІ ЛІТЕРАТУРНОГО НАВЧАННЯ

  • Марія Володимирівна Фока Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка http://orcid.org/0000-0001-9172-4642
Ключові слова: критичне мислення, літературне навчання, етап виклику, етап осмислення, етап рефлексії

Анотація

У статті розглянуто технології розвитку критичного мислення студента-філолога в процесі літературного навчання. Встановлено, що критичне мислення розвивається під час аналізу художнього твору, і правильний його хід максимально ефективно розвиває вміння аналізувати, порівнювати, оцінювати, визначати проблеми, висувати гіпотези, обґрунтовувати рішення тощо. Авторка наводить приклади аналізу художнього твору, що формує критичність, враховуючи етапи виклику, осмислення та рефлексії.

Посилання

Кроуфорд А., Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення учнів / Наук. ред., передм. О. І. Пометун. К.: Плеяди, 2006. 220 с.
Нова Українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи / Міністерство освіти і науки України; група упорядників: Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калішнікова, І. Коберник, В. Ковтунець, О. Макаренко, О. Малахова, Т. Нанаєва, Г. Усатенко, П. Хобзей, Р. Шиян; за заг. ред. М. Грищенко. 2016. 34 с.
Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібник / За заг. ред. О. І. Пометун. К.: Вид-во А.С.К., 2004. 192 с.
Про вищу освіту: Закон України від 01.07.14 р. №1556–VII // БАЛАНС-БЮДЖЕТ: спецвипуск. 2014. № 35–36, 1 вересня. С. 4–67.
Темпл Ч., Стіл Дж., Мередіт К. Методична система «Розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів» (Підготовлено для розвитку критичного мислення): Посібник I-IV. Науково-методичний Центр розвитку критичного та образного мислення: Інтелект, 1998. 32 с.
Терно С. Методика розвитку критичного мислення: досвід експериментального дослідження // Історія в школах України. 2007. № 9–10. С. 3–11.
Тягло О. В. Критичне мислення: навч. посібник. Харків: Основа, 2008. 192 с.
Халперн Д. Психология критического мышления. СПб.: Питер, 2000. 512 с.
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Фока, М. В. (2020). ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА В ПРОЦЕСІ ЛІТЕРАТУРНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 53-56. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-53-56