ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МУЗИКАНТА НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ МОДЕЛЛЕЙ ВІЛЬНИХ МИСТЕЦТВ

  • Алла Миколаївна Растригіна Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-4393-2831
Ключові слова: професійна музична освіта, підготовка майбутнього фахівця-музиканта, моделі вільних мистецтв, міждисциплінарність, мистецьке освітнє середовище, критичне мислення, свобода вибору, індивідуальна траєкторія професійно-творчого розвитку

Анотація

В статті актуалізовано проблему  удосконалення підготовки  майбутніх фахівців-музикантів через запровадження  в освітній процес міждисциплінарних моделей вільних мистецтв, котрі принципово відрізняються від традиційного вузькоспеціалізованого підходу до обрання професії. Застосування  моделей  вільних мистецтв дозволяє наряду із набуттям професійних компетенцій, які складають сутність й специфіку фаху, вибудовувати індивідуальну траєкторію професійного розвитку кожного із студентів  з урахуванням його здібностей, можливостей, потреб, уподобань  у межах напрямків обраної спеціальності, а також  набувати  таких важливих для сучасного фахівця якостей, як критичне мислення, відповідальність, толерантність, комунікабельність, здатності  працювати в команді, поважати іншого, гнучкості й адаптації  на ринку праці.

Посилання

Авдонина Н. С. Образовательная модель Liberal Arts: содержание и методы // Ценности и смыслы. 2017. № 4 (50). С. 98–105.
Беккер Д. Что такое либеральное образование и чем оно…не является // Проблемы либерального образования. Сборник статей. СПб. 2012. С. 20.
Волков С.М. Мистецька освіта в реаліях соціокультурних процесів// Культура України. Випуск 35. 2011. С. 42–49.
Закон України «Про вищу освіту». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws
Кремень В. Г. Почему мы бедные, если такие образованные? «Зеркало недели. Украина» №6, 20 февраля 2015. С. 4–9.
Чембержі М. І. Міжнародні творчі зв'язки як спосіб оптимізації мистецької освіти / М. І. Чембержі // Взаємодія культур і збереження розмаїття форм культурного самовираження в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 28–29 трав. 2013 р. К., 2013. С. 69–71.
Jordan, J. Wyers, G. Music for Conducting Study. G I A Puns 2009. 213 s.
Conway M, Colleen M., Thomas M. Teaching Music in Higher Education. New York: Oxford University Press. 2009. 311 s.
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Растригіна, А. М. (2020). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-МУЗИКАНТА НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ МОДЕЛЛЕЙ ВІЛЬНИХ МИСТЕЦТВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 38-42. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-38-42