ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЛОСОФІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (ОХОРОНА ПРАЦІ)

  • Інна Миколаївна Левченко Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди https://orcid.org/0000-0001-9652-8755
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології навчання, професійна підготовка, лекції та практичні з філософії, мережеве середовище, освітній процес

Анотація

У статті розкрито теоретичні та практичні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях філософії у процесі фахової підготовки майбутніх фахівців із охорони праці. Автором проаналізовано використання інформаційно-комунікаційних технологій  під час навчальних занять - лекцій і семінарів з філософії, підготовки рефератів і наукових робіт із зазначеної дисципліни.

Посилання

Бісіркін П. М. Використання засобів ІКТН у навчальному процесі закладів професійно-технічної освіти / Бісіркін П. М. // Інформаційні технології і засоби навчання. Київ, ІІТЗН НАПН України. 2008. No4(8). [Електронний ресурс]. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/298
Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике / А. В. Зубов, И. И. Зубова. М.: Академия. 2004. 208 c.
Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі: Навчальний посібник / за ред. М. Ю. Кадемія, І.Ю. Шахіна. Вінниця, ТОВ «Планер». 2011. 220 с.
Колесова О. А. Освітні стратегії сучасності: наука і техніка в педагогічному мисленні інформаційного суспільства / Колесова О. А. // Наукове пізнання: методологія та технологія. 2010. № 1(25). С. 91– 96.
Пиголенко І. В. Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного суспільства (на прикладі НТУУ «КПІ»): автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 «Філософія освіти» / І. В. Пиголенко/ Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. К., 2007. 20 с.
Подопригорова Л. А. Использование Интернета в обучении иностранным язикам / Подопригорова Л. А. // Иностранные языки в школе, 2003. № 5. С. 25– 31.
Руденко О. Філософія освіти або чи потрібна освіті філософія? / Руденко О. // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Філософія, 1(119). 2015. С. 41– 44.
Семенова Н.Г. Створення й практична реалізація мультимедійних курсів лекцій: Навчальний посібник / Н. Г. Семенова. Оренбург, 2004. 128 с.
Філософія: Навчальний посібник / за ред. Радіонової Л. О. Харків: ХНАМГ, 2006. 142 с.
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Левченко, І. М. (2020). ДОСВІД ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЛОСОФІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ (ОХОРОНА ПРАЦІ). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 29-33. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-29-33