МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: майбутні вчителі географії; мотиви вибору професії; мотиви навчальної діяльності

Анотація

У статті представлено дослідження мотивів до вибору професії та мотивів навчальної діяльності майбутніх вчителів географії. Виявлено, що мотивами до вибору професії є соціальні фактори, які регламентуються важливістю отримання вищої освіти в закладах державної форми власності. В структурі мотивів навчальної діяльності студентів ІІ курсу переважають зовнішні чинники, які визначаються бажанням отримувати позитивні оцінки за іспити та, як результат мати диплом про вищу освіту. Студенти IV курсу відмічають важливість отримання глибоких фахових знань та можливість стати висококваліфікованим фахівцем, що характеризується внутрішньою мотивацією до навчальної діяльності.

Посилання

Бордовская Н. В. Педагогика. Учебник для вузов / Бордовская Н. В., Реан А. А. СПб.: «Питер», 2000. 304 с.
Іванова Н. Г. Мотивація фахівця до професійної діяльності: поняття, зміст та функції / Н. Г. Іванова // Військово-спеціальні науки. 2016. № 1 (34). С. 21–24.
Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посібн. / А. І. Кузьмінський. К.: Знання, 2005. 486 c.
Маркова А. К. Формирование мотивации учения: кн. для учителя. / А. К. Маркова, Т. А. Матис, А. Б. Орлов. М.: Просвещения, 1990. 192 с.
Миленкова Р. В. Механізми формування професійної відповідальності в процесі фахової підготовки студентів / Р. В. Миленкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інновації, технології. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. С. 321–329.
Тернопільська В. І. Сучасні тенденції мотивації навчально-професійної діяльності студентів / В. І. Тернопільська // Вісник Національного університету оборони України. 2012. №5 (30). С. 141–144.
Черняк Н. О. Формування мотивації студентів до навчання у ВНЗ / Н. О. Черняк. [Електронний ресурс]. URL: http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/Chernyk.pdf
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Войтович, О. П. (2020). МОТИВАЦІЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 19-23. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-19-23