СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА АНІМАЦІЯ: ВИДИ, ФУНКЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: спортивно-оздоровча, анімація, туристичні підприємства, анімаційний сервіс

Анотація

У статті автором здійснений аналіз особливостей організації спортивно-розважальної анімації на туристичних підприємствах. Зазначені види і функції спортивно-оздоровчої анімації в туризмі. З’ясовано, що долучення спортивно-оздоровчих і спортивно розважальних заходів до складу анімаційних програм має позитивний вплив на активність відпочиваючих, що прямим чином впливає на рекреаційний ефект відпочинку, а також, підвищує якість і рівень сервісу туристичного підприємства, рейтинг популярності, утримує постійних і залучає нових гостей

Посилання

Альошина А. Спортивна анімація в місцях активного відпочинку/ А. Альошина, Р. Іваніцький, О. Бичук. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. Вип. 23. С. 25–27.
Анимация в туризме. URL: http://svastour.ru/articles/puteshestviya/vidy-turov/animatsiya-v-turizme.html (дата звернення 28.11.2017)
Байлік С. І. Вступ до анімації гостинності: навч. посіб./ Харків:Видавництво «Кроссроуд», 2008. 128 с.
Булыгина И. И. Об анимационной деятельности в туристских и спортивно-оздоровительных учреждениях. Теория и практика физической культуры. 2000. №11. С. 31–34.
Вакансії для аніматорів. URL: https://bbstaff.com.ua/rabota-v-turcii-detskii-animator/(дата звернення 23.08.2018 р.).
Виды и технологии реализации анимационных программ. Менеджмент туризма. URL: http://vfmgiu-tourism.ru/struktura_upravleniya_turizmom_39/vidy_i_tehnologii_realizacii_animacionnyh_programm_408/index.html (дата обращения 01.08.2018).
Воронина А. Анимация, анимационная деятельность: сущность понятий. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. 2012. №3. С. 49–55.
Гаранин Н., Булигіна И. Менеджмент туристськой и отельной анимации: уч. пособ. Москва: Российская международная академия туризма, 2002. 112с. URL: http://infotour.in.ua/garanin.htm (дата звернення 29.01.2016).
Журавлева М. М. Анимация в рекреации и туристской деятельности: курс лекций. Иркутск: ООО «Мегапринт», 2011. 135 с.
Опубліковано
2020-11-30
Як цитувати
Віндюк, А. В. (2020). СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА АНІМАЦІЯ: ВИДИ, ФУНКЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 15-19. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-15-19