ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (90-ті рр. ХХ ст.)

  • Ольга Сергіївна Рудчик Комунальний заклад «Жовтоводський фаховий педагогічний коледж» Дніпропетровської обласної Ради https://orcid.org/0000-0003-2922-4166
Ключові слова: вища освіта України, модернізація, глобалізація, заклади вищої освіти, системи освітніх стандартів, нормативна база

Анотація

В статті автором розкрито домінуючі тенденції розвитку системи вищої освіти України впродовж 90х років ХХ ст.: деідеологізація та демілітаризація в умовах часткової деіндустріалізації країни, перехід від елітарної до масової вищої освіти, гуманізація навчального процесу та гуманітаризація структури підготовки фахівців, поява приватного сектору та диверсифікація джерел фінансування.

Посилання

Безена І. М. Культура свободи особистості в освітньому середовищі: сучасні тенденції та філософія проблеми. Virtus: Науковий журнал. 2017. №18. С. 10–15.

Безена І. М. Людина і її духовна краса (світоглядні філософії Василя Сухомлинського та Олеся Гончара). Наукові записки. Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 173. Ч. 2. С. 309–312.

Безена І. М. Соціокультурні аспекти самореалізації особистості школяра в контексті структурних змін в освіті. Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал. 2016. Вип. 2(11). 228 с.

Безена І. М. Сучасні аспекти управління освітньою системою: філософсько-освітні концепти. Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. К. : «Видавництво «Гілея», 2018. Вип. 128 (1). С. 286- 291.

Генсон М. Керування освітою та організаційна поведінка. / Пер. з англ. Х. Проців. Львів: «Літопис», 2002. 384.

Гатто Дж. Вчитель 2.0. Як розв’язати проблему американського шкільництва / Пер. з англ. Т. Дитина. Львів: Літопис, 2016. 168 с.

Як цитувати
Рудчик, О. С. (1). ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (90-ті рр. ХХ ст.). Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 196-199. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-196-199