ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПІДВИЕЩННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БРИТАНСЬКИХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: підвищення кваліфікації, вища школа, досвід Великобританії, корпоративна освіта, мережевий підхід, професійне зростання, матеріальне стимулювання

Анотація

В статті розглянуто рекомендації для вітчизняної системи підвищення кваліфікації науково- педагогічних кадрів вищих навчальних закладів на основі британського досвіду. Зазначено, що доцільним для вітчизняної системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів буде використання ідей корпоративної освіти і мережевого підходу, що дозволить викладачам краще адаптуватися до нових вимог, зумовлених соціально-економічними змінами, своєчасно актуалізувати і вдосконалювати свої професійні знання.

Посилання

Андрес Г., Чухрай Л. Стажування як спосіб підвищення наукової кваліфікації та академічної мобільності викладачів. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам'яткознавство. 2019. Т. 2, № 1. С. 78–80.

Гладуш В. А. Тенденції розвитку форм підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 9. С. 10–31.

Горохівська Т. М. Зарубіжний досвід підвищення кваліфікації викладачів вищої школи як форми розвитку їх професійно-педагогічної компетентності. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки. 2019. Вип. 5. С. 276–280.

Шварп Н. В., Калашнікова Л. М. Формування професійної поведінки викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю у системі підвищення кваліфікації фахівців. Педагогіка та психологія. 2018. Вип. 59. С. 230 – 243.

Щербина О. А. Проектування електронних освітніх ресурсів для відкритих систем підвищення кваліфікації викладачів університету: монографія. Київ: Компринт, 2018. 299 с.

Як цитувати
Старостіна, О. В. (1). ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПІДВИЕЩННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ БРИТАНСЬКИХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (190), 141-146. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-190-141-146