МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ: КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ

Ключові слова: методична компетентність, ансамбль, вокальний ансамбль, методична компетентність майбутнього керівника вокального ансамблю

Анотація

У статті розглядається проблема формування методичної компетентності майбутнього керівника вокального ансамблю. Автор досліджує сутність понять «методична компетентність», «вокальний ансамбль», «майбутній керівник вокального ансамблю», визначає зміст та структуру даних понять. Обґрунтовано роль володіння методичною компетентністю майбутнім керівником вокального ансамблю як одним із складових успішної фахової діяльності.

Посилання

Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія: підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів / А. М. Алексюк. К. : Либідь, 1998. 560 с.

Браже Т. Г. Развитие творческого потенциала учителя / Т. Г. Браже // Советская педагогика. 1989. № 8. С. 89–94

Кузьмина Н. В. Методы исследования педагогической деятельности / Н. В. Кузьмина. Л., 1970. 114 с.

Лебедева О. В. Развитие методической компетентности учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в общеобразовательной школе: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Новгород, 2007. 24 с.

Лоцман Р. О. Особливості вокальної підготовки майбутніх вчителів музики в різних співацьких манерах [Електронний ресурс] : [стаття] / Р. О. Лоцман. Електрон. дані. 2015. Формат файлов: PDF / Adobe Acrobat. С. 69 71.URL : http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/4753/1/Lotsman.pdf Назва з екрана.

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Лимаренко, В. І. (2020). МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ: КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 189-192. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-189-192