ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ІДЕЙ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСІ У ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ

Ключові слова: громадянство, громадянська відповідальність, держава, освітній простір

Анотація

Громадянство та громадянська відповідальність посідають значне місце в дослідженнях мислителів, починаючи від стародавніх часів і до сьогодення. Становлення понять пов’язують з формуванням держав, зміною політичних режимів та активізацією державотворчих процесів, творенням демократичного ладу та законодавства.

Посилання

Руссо, Жан-Жак // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук та ін. Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. 742 с.

Руссо, Жан-Жак Ємиль, или о воспитании [Електронний ресурс].URL: https://mybook.ru/author/zhan-zhak-russo/emil-ili-o-vospitanii/read/

Философия. Учебник для вузов/ Под ред. проф. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. Москва: 2007. 282 с.

Пустова Т. О. Томас Гоббс про ключові чинники становлення громадянського суспільства // Філософські проблеми гуманітарних наук: зб. наук. пр. [Електронний ресурс]. URL: http://www.info-library.com.ua/books-text-11542.html

Лобанова А. Громадянське суспільство: пошук наукової парадигми. / Громадянське суспільство та проблеми становлення особистості: Збірник наукових праць / Відп. ред. А.С. Лобанова. Вип. 3. Криий Ріг. –Забже: Видавничій дім, 2008. С. 9–25

Кант І. Критика чистого розуму / Пер. з нім. та приміт. І. Бурковського. Київ: Юніверс, 2000. 504 с.

Кант И. Критика практического разума. Москва: Эксмо, 2015 [Електронний ресурс]. URL: http://iakovlev.org/zip/kant2.pdf

Сартр Ж.-П. Слова. М.: Политическая литература, 1966. 176 с. [Електронний ресурс]. URL: https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehkzistencialnaja_filosofija/sartr_zh_p_slova/35-1-0-4738

Кучинська, І. Прогресивні представники національної еліти про формування громадянської особистості (ІІ пол. ХІХ ст.) / І. Кучинська // Українська література у загальноосвітній школі 2007. № 8. С. 53–54.

Драгоманов М. Нові українські пісні про громадянські справи 1764 – 1880 [Електронний ресурс]. URL: https://archive.org/stream/libgen_00699918#page/n5/mode/2up

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Кірюха, К. І. (2020). ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ІДЕЙ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСІ У ПЕРІОД НОВОГО ЧАСУ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 180-184. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-180-184