ПРОЄКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НУШ

  • Дмитро Анатолійович Пріма Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки https://orcid.org/0000-0002-2102-9932
Ключові слова: вчитель початкової школи, Нова українська школа, дослідницька діяльність, проєктна діяльність, проєктна компетентність, проєктно-дослідницька діяльність, професійна діяльність

Анотація

У статті розкрито деякі змістові й процесуальні аспекти проєктно-дослідницької діяльності вчителя початкової школи в контексті вимог Нової української школи. Визначено смисловий концепт проєктно-дослідницької діяльності – основи для розкриття її змісту через характеристику складових означеного феномена «проєктна діяльність» і «дослідницька діяльність».

Посилання

Міністерство освіти і науки України. (2016). Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кре-мінь. К.: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Капранова В. А. Проектное обучение в вузе: исторические и технологические аспекты // Известия БГПУ. 2014. №3 (264). С. 78

Гузеев В. В. Образовательная технология: от приёма до философии. М.: Высшая школа, 1996. 368 с.

Полат Е. С. Метод проектов. URL: http://www.ioso.ru/distant/project/methproject/metod pro.htm

Ахметов М. А. Проектный метод обучения // Химия в школе. 2012. №. 3

Матяш Н. В. Психология проектной деятельности школьников в условиях технологического образования. Мозырь: [Б.и ]. M. 2000. С. 127.

Парфенова Т. А. Формирование проектной компетентности будущих педагогов в условиях вуза [Электронный ресурс]. URL: http://teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/ 013/10/pedagogika/parfenova.pdf

Мієр Т. І. Дидактичні засади організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів: дис… док. пед. наук. К. 2017. 594 с.

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Пріма, Д. А. (2020). ПРОЄКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НУШ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 152-155. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-152-155