МЕТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЯК ПІДГРУНТТЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: методологія, акмеологічний підхід, синергетичний підхід, компетентнісний підхід, студенти-музиканти, диференціація в освіті

Анотація

У статті автор у руслі розгляду сучасних тенденції у методології освіти подає науковий огляд педагогічних підходів: акмеологічного, синергетичного та компетентнісного.

Посилання

Бочарова Е. П. Акмеологический подход к образованию / Е. П. Бочарова // Педагогика. Социология. 2008. № 4.

Буданов В. Г. Трансдисциплинарное образование в XXI веке: проблемы становления / В. Г. Буданов. М.: Будущее России в зеркале синергетики, 2006. С.169– 179

Зимняя И. А. Педагогическая психология. / И. А. Зимняя. М. : МПСИ; МОДЭК, 2010. 448 с.

Кравцова Н.Є. Модернізація сучасної музично-педагогічної освіти: перспективи і потреби. URL: https://dspace.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3731/modernizacia_myz_ped_osvitu.pdf?sequence=1&isAIIowed=y.

Максимова В. Н., Полетаева Н. М. Акмеология последипломного образования педагога. / В. Н. Максимова, Н. М. Полетаева. Санкт-Петербург. 2004.

Полетаева Н. М. Синергетический подход к проблемам образования. URL: https://murzim.ru/29048-sinergeticheskiy-podhod-k-problemam-obrazovaniya.html.

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Ілініцька, Н. С. (2020). МЕТОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЯК ПІДГРУНТТЯ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 132-135. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-132-135