НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Ключові слова: заклад вищої освіти, навчально-методичне забезпечення, навчально-методичний комплекс, освітній процес, дистанційне навчання

Анотація

Мета дослідження полягає у тому, щоб запропонувати оптимальний варіант побудови навчально-методичного комплексу для вивчення природничих дисциплін із застосуванням дистанційних платформ та технологій. В результаті роботи було здійснено аналіз підходів до побудови навчально-методичних комплексів. Запропоновано алгоритм розробки методичних матеріалів до проведення лабораторних, практичних та семінарських занять з природничих дисциплін.

Посилання

Алферов Ю. С. Мониторинг развития образования в мире. Педагогика. 2014. № 7. С. 88–95.

Арбузова Е. Н. Учебно-методический комплекс по «Теории и методике обучения биологии». Фундаментальные исследования. 2008. № 5. С. 46–48.

Дмитренко Т. А. Новые образовательные технологии в высшей педагогической школе. Высшее образование сегодня. 2003. № 8. С. 26–30.

Жорнова О. І. Нові грані підготовки фахівця: соціокультурний аспект змісту освіти. Нові технології навчання. 2004. № 39. С. 83–90.

Полонский В. М. Инновации в образовании. Инновации в образовании. 2007. № 2. С. 4–14.

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Букатова, О. М., Федорова, О. В., & Яренчук, Л. Г. (2020). НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТЬ З ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 101-105. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-101-105