ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

Ключові слова: інтерактивні технології, математична компетентність, спеціалісти промислової техніки

Анотація

Для майбутніх фахівців у галузі машинобудування математична компетентність є основою навчання. На основі попередніх досліджень ми запропонували модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів. Він спирається на відповідні умови формування психолого-педагогічної математичної компетентності. Важливе місце серед цих умов посідає використання інноваційних методів навчання, які включають інтерактивні технології.

Посилання

Антонець А. В. Модель формування математичної компетентності майбутніх інженерів агропромислового комплексу. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. 2019. № (2) 40. С. 28–35.

Антонець А. В. Психолого-педагогічні передумови формування професійних умінь майбутніх агроінженерів. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. 2016. № 32. С. 109–113.

Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки. Луганськ, 2004. 84 с.

Голодюк Л. С. Як навчити учнів спілкуватися на уроці. Рідна школа. 2001. № 9. С. 35–39.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання : теорія і практика. Київ, 2002. 136 с.

Шульга Н. В. Методика реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні математики студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування : метод. посіб. для викладачів. Харків, 2008. 116 с.

Як цитувати
Антонець, А. В. (1). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 90-94. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-90-94