ВИКЛАДАЧ-ІННОВАТОР ЯК ОРГАНІЗАТОР УЧІННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ

  • Світлана Вікторівна Толочко Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-9262-2311
Ключові слова: викладач-інноватор, науково-методична компетентність, учіннєва діяльність, студентоцентрований підхід, післядипломна педагогічна освіта

Анотація

У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз, синтез, узагальнення для вивчення наукової літератури з проблем дослідження; системно-структурний (класифікація, систематизація); аналітичний метод дослідження для  визначення загальних та індивідуальних закономірностей, тенденцій розвитку й характеристик за класифікаційними ознаками професіограм викладачів у післядипломній педагогічній освіті, зокрема інноваторів, концептуалізовано функції, принципи і технології їхньої підготовки.

Посилання

Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / за ред. І. В. Артьомова. Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2015. 160 с.

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.В. М. Гейця та ін. НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Інноваційна діяльність вчителя : термінологічний словник / за заг. ред.О. І. Огієнко. НАПН України. Київ, 2016. 120 с.

Національний освітньо-науковий глосарій. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 524 с.

Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1171-17#Text (дата звернення 04.08.2020).

Як цитувати
Толочко, С. В. (1). ВИКЛАДАЧ-ІННОВАТОР ЯК ОРГАНІЗАТОР УЧІННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 79-84. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-79-84