ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАСОБАМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Ключові слова: візуалізація, комп’ютерна графіка, майбутній учитель образотворчого мистецтва, скрайбінг, вправи-клаузур

Анотація

У статті проаналізовано та обґрунтовано використання  візуалізації навчального матеріалу засобами презентаційної комп’ютерної графіки при підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва.  Візуалізації навчального матеріалу засобами презентаційної комп’ютерної графіки сприяє застосування скрайбінгу та методу творчих вправ-клаузур.  Студенти повинні проявити свої творчі здібності та фантазію, щоб візуалізувати ідею у вигляді макетів, графіків, художніх композицій і ескізів. Доцільність використання візуалізації навчального матеріалу засобами презентаційної комп’ютерної графіки зумовлена необхідністю врахування когнітивних особливостей сучасного покоління студентів, а також потребою у поданні навчального матеріалу у вигляді, найбільш зручному для його сприйняття, розуміння, засвоєння, запам’ятовування.

Посилання

Baran V. Ethnogenesis of the Ukrainian people [brief sketch] / V. Baran Kyiv: Society «Knowledge», 2007. 148 р.

Belousova L. Visualization of educational material with the use of scribing technology in the professional activity of a teacher / L. Belousova, N. Zhitenyova // Physical and mathematical education: scientific journal, 2016. Issue 1 (7). P. 39–47. URL: https://core.ac.uk/reader/162608350.

Bryzhata I. Professional skills in the structure of readiness of a teacher of fine arts / I. Bryzhata // Higher and secondary school pedagogy, 2017. Issue 1 (50). P. 13–18.

Goncharenko S. Ukrainian Pedagogical Dictionary / S. Goncharenko. Kyiv: Libid, 1997. 373 p.

Kondratyuk M. Formation of artistic and graphic skills of the future artists in the course of studying the discipline «Computer Graphics» / M. Kondratyuk. URL: http://tme.umo.edu.ua/docs/almanax/26.pdf .

Oreshko M. Scribing: drawing a presentation on interesting books with teenagers-readers / M. Oreshko // School library: today and tomorrow. Moscow, 2013. Issue 2. P. 49–53.

Osadchiy V. Information and communication technologies in the process of development of visual thinking of future teachers / V. Osadchiy, K. Osadcha // Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University, 2014. Ser.: Pedagogy 1. P. 128–133

Milerian E. Psychology of labor and vocational education: selected scientific works / E. Milerian. Kyiv: NPP Interservice, 2013. 290 p.

Podlasy I. Pedagogy. New course: textbook [for students. ped universities] / I. Podlasy. Moscow, 1999. in 2 books 576 p.

Як цитувати
Савченко, Л. О., & Коваленко, В. К. (1). ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗАСОБАМИ ПРЕЗЕНТАЦІЙНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 62-67. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-62-67