ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ОТРОЦЬКОГО ВІКУ (7–14 РОКІВ) ЗА ЕТНОГРАФІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Тетяна Володимирівна Окольнича Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0003-3740-2495
Ключові слова: народна педагогіка, східнослов’янська педагогіка ХІХ – першої чверті ХХ ст., східнослов’янська етнографія ХІХ – першої чверті ХХ ст., східні слов’яни, виховання, діти-отроки

Анотація

В статті, на основі аналізу етнографічних джерел ХІХ – першої чверті ХХ ст., схарактеризовані особливості виховання дітей-отроків у східнослов’янській народній педагогіці. У статті наголошується, що основним завданням східнослов’янського суспільства була підготовка цієї вікової групи до майбутнього продуктивного трудового життя. Уся увага і зусилля дорослих зосереджувалися на подальшому розвитку фізичних сил, поглибленні досвіду й практичних знань потрібних для майбутньої діяльності у дорослому віці.

Посилання

Munroe R. H., Munroe R. Z., Shimmin H. S. Children’s Work in four cultures. Determinants and Consequences. American Anthropologyst. 376 р.

Okolnycha T. Eastern stavic toys as a means of upbringing children in etnographic materials of 19 – first quarters of the 20 centuries. Paradigm of knowledge. Multidisciplinary Scientific Journal. № 4 (30). Muscat, 2018. Р. 26–36.

Okolnycha T. V. Etnographic studies of folk pedagogy of the tastern stavs (XIX – XX centuries). Paradigm of knowledge. Multidisciplin Scientific Journal. № 5 (25). Muscat, 2017. Р. 74–92.

Okolnycha T. V. The development of Ukrainian etnography in the nineteenth century and its importance in the study of the eastern slavs’ child world. Innovative solutions in modern science. № 7 (16). Dubai, 2017. Р. 42–49.

Prof V., Kowalewsky М. Mariage among the early slavs. (Folklore, Qurterly Reviw of Myth, Lond., Dec. 1890). 84 р.

Worobec C. D. Temptress or virgin? The precarious sexual position of women in postemancipation Ukranian peasant societ . Slavic Review. 1990. Vol. 49. № 2. P. 227–238.

Як цитувати
Окольнича, Т. В. (1). ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ОТРОЦЬКОГО ВІКУ (7–14 РОКІВ) ЗА ЕТНОГРАФІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 44-48. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-44-48