ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  • Тетяна Петрівна Кучай Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0003-3518-2767
  • Олександр Володимирович Кучай Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0002-9468-0486
  • Надія Василівна Маринець Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ https://orcid.org/0000-0003-0582-9582
Ключові слова: smart-технології, освіта, професійна підготовка, мультимедіасистеми

Анотація

У статті розглянуто застосування smart-технологій у підготовці майбутніх фахівців. Висвітлено функції smart-технологій. Наголошено на тому, що smart-технології успішно застосовуються у сфері освіти і професійної підготовки. Особливе місце посідають комп’ютерні навчальні мультимедіасистеми, які дають змогу поглибити знання, скоротити термін  навчання, збільшити кількість слухачів на одного викладача.

Посилання

Гороль П. К. Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання / Гороль П. К., Гуревич P. C., Коношевський Л. Л., Подоляк В. О. / За ред. проф. P. C. Гуревича Вінниця: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 1999. 324 с.

Чепмен Н. Цифровые технологии мультимедиа / Н. Чепмен, Дж. Чепмен; пер. c англ. 2-е изд. М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. 624 с.

Актуальні проблеми виробничих та інформаційних технологій, економіки і фундаментальних наук: Збірник наукових праць. Випуск 4. Вінниця: Видавництво-друкарня «Діло»™, СПД Данилюк В.Г., 2007. 222 с.

Мультимедійні презентації як засіб підвищення ефективності навчального процесу [Текст] : навчально-методичний посібник І укл.; Ю. М. Ткач, Т. А. Петренко. Чернігів : Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 60 с.

Васильєва Д. В. Мультимедіа на уроках математики: 5–6 класи / Д. Васильєва. К. : Редакції газет природничо-математичного циклу, 2013. 128 с.

Соломахина И. А. Мультимедийные средства в обучении иностранному языку / Соломахина И. А. // Школьные технологии №5 2004 С. 198–202.

Опубліковано
2020-08-28
Як цитувати
Кучай, Т. П., Кучай, О. В., & Маринець, Н. В. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 26-29. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-26-29