ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ КОМПЛЕКСІВ VERNIER DYNAMICS CART AND TRACK SYSTEM ПІД ЧАС ЛЕКЦІЙНИХ ДЕМОНСТРАЦІЙ

  • Степан Петрович Величко Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-1692-9741
  • Наталія Володимирівна Донець Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка https://orcid.org/0000-0002-0989-531X
  • Олександр Васильович Маринов Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова https://orcid.org/0000-0002-4360-9065
Ключові слова: цифрові комплекси, сучасні засоби навчання, лекційні демонстрації, Vernier, dynamics cart and track system, LabQuest 2, DTS динамічна система

Анотація

Сучасний рівень розвитку науки, техніки та сучасних технологій вимагає від людства володіння великою кількістю компетенцій: гнучкістю мислення, творчого підходу, швидкою адаптацією до нових умов та поставлених задач та ін. Розглядаючи освітній процес у закладах вищої освіти розуміємо, що він має бути побудований таким чином, що навчання студентів повинно відповідати цілям випереджувального навчання.

Посилання

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. 37 с. URL: http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia

Керівництво з експлуатації LabQuest 2. URL:https://b-pro.com.ua/assets/files/ labquest2_user_manual_ukr.pdf

Система візка та доріжки Vernier Dynamics. URL:https://b-pro.com.ua › assets › files › dtsuk(1)

Як цитувати
Величко, С. П., Донець, Н. В., & Маринов, О. В. (1). ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ КОМПЛЕКСІВ VERNIER DYNAMICS CART AND TRACK SYSTEM ПІД ЧАС ЛЕКЦІЙНИХ ДЕМОНСТРАЦІЙ. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, (189), 19-22. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2020-1-189-19-22